WZGÓRZA W BLASKU

 

MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

     15/761                 -           12 kwietnia 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

Niedziela

 

Zmartwychwstania Pańskiego

 

12 kwietnia 2020 r.A.

 

                                                              

Kolor szat: biały

 

Chrystus Zmartwychwstał!
Niech ta prawda towarzyszy nam każdego dnia,

abyśmy uwierzyli, że Ten, którego ukrzyżowano,

żyje, działa i pragnie nas prowadzić do Ojca.
On jest Drogą, Prawdą i Życiem!

                                                                              

 

Dziś Kościół celebruje największe święto roku liturgicznego.

Radość z tego święta jest rozciągnięta na osiem dni - Oktawę Wielkanocy, kończącą się w następną niedzielę.

Do liturgii Mszy świętych i Liturgii Godzin powracają radosne śpiewy "Alleluja", "Chwała na wysokości Bogu" oraz "Ciebie, Boga, wysławiamy".

Kończy się też czas wstrzymywania się od hucznych zabaw.

Kolejnych 50 dni to czas wielkanocnej radości.

 

 

 

Teksty liturgii Mszy św.

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

por. Ps 139, 18. 5-6

Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą, *

położyłeś na mnie swą rękę, *

przedziwna jest Twoja wiedza. *

Alleluja.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

         Gromadzi nas tutaj wiara w Zmartwychwstałego Chrystusa. Składamy więc Bogu uwielbienie za cud Wielkiej Niedzieli, za dary Jego Miłosierdzia i łamiemy chleb — znak jedności całego Kościoła. Chociaż nie widzimy naszego Pana, to jednak przez wiarę spotykamy się z Nim, a On obdarza nas swym przebaczeniem i pokojem.

Przeprośmy Boga wobec zgromadzonego tutaj ludu Bożego za słabość naszej wiary i wszystkie winy, aby uzyskać przebaczenie, jakiego udziela nam Bóg przez posługę Kościoła i aby umocniła się nasza wiara.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

KOLEKTA

         Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć

i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, †

spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego,

zostali odnowieni przez Ducha Świętego *

i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Chrystus po zmartwychwstaniu ukazał się apostołom, przynosząc im dar pokoju i Ducha Świętego, aby prowadzili ludzi do wiary i jedności oraz udzielali wszystkim przebaczenia. To zadanie wypełnił pierwotny Kościół, gromadząc się na łamanie chleba, czyli Eucharystię, a także żyjąc w jedności i miłości. I dzisiaj chrześcijanie mają przez wiarę spotkać Chrystusa obecnego w Kościele. Wiara buduje jedność całego Ludu Bożego, który mimo cierpień i grzechów ma osiągnąć zbawienie — poucza nas św. Piotr.

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

Dz 10, 34a. 37-43

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu.

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».

 

Oto słowo Boże.

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 118 (117), 1b-2. 16-17.

22-23 (R.: por. 24)

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

1       Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *

        bo Jego łaska trwa na wieki.

2       Niech dom Izraela głosi: *

        «Jego łaska na wieki».

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

        

16     Prawica Pana wzniesiona wysoko, *

        prawica Pańska moc okazała.

17     Nie umrę, ale żyć będę *

        i głosić dzieła Pana.

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

        

22     Kamień odrzucony przez budujących *

        stał się kamieniem węgielnym.

23     Stało się to przez Pana *

        i cudem jest w naszych oczach.

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

        

 

DRUGIE CZYTANIE

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

         Kol 3, 1-4

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

 

Oto słowo Boże.

 

 

DRUGIE CZYTANIE

Wyrzućcie stary kwas

         1 Kor 5, 6b-8

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.

 

Oto słowo Boże.

 

 

SEKWENCJA WIELKANOCNA

        

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary

Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,

I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,

A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

Por. 1 Kor 5, 7b-8a

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

Odprawiajmy nasze święto w Panu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

EWANGELIA

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

        

J 20, 1-9

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        

Rewolucja miłości

ks. Leszek Smoliński

„W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy” – powtarzamy za psalmistą. Wielkanoc, najstarsze a zarazem najważniejsze dla chrześcijan święto, obchodzimy co roku. Może nam już trochę spowszedniała. Ta sama liturgia Triduum Paschalnego, męka, grób, zmartwychwstanie. Jak zrozumieć tę największą tajemnicę naszej wiary?

Spójrzmy na film pt. „Zmartwychwstały” (2016) w reżyserii Kevina Reynoldsa, który przedstawia śledztwo w sprawie Jezusa. Historię śmierci i zmartwychwstania Jezusa widzimy oczami rzymskiego Trybuna Claviusa, któremu Poncjusz Piłat zleca odnalezienie uczniów skazanego właśnie na śmierć Jeszuego. Zdaniem Piłata podpuszczanego przez Senhedryn, ciało Jezusa wykradli jego uczniowie, którzy chcieli nadal szerzyć „heretycką religię”. Clavius podążając za rzekomymi złodziejami, wyrusza też w głąb siebie. Rzymianin jedyne czego pragnie to „wolność od zabijania i śmierci”. Jest prostym zabijaką, wykonującym rozkazy, który chce jednak pozostać zgodny ze swoim sumieniem. Ono zmienia się stopniowo w kontakcie z uczniami Jezusa.

Clavius zdaje sobie powoli sprawę, że wszystkiego nie da się wytłumaczyć wyłącznie rozumem. Widział przecież dziwne odbicie na całunie, stopione pieczęcie, pęknięte, a nie przecięte liny, odsunięty głaz, który musiałoby przesuwać kilku silnych mężczyzn. Doświadczył też niezwykłej dobroci płynącej od uczniów cieśli. Ostatecznie rozmawiając z objawiającym się uczniom Jezusem, Clavius jest pełen wątpliwości. „Ty widziałeś i masz wątpliwości. Wyobraź sobie co będą czuli, ci, którzy nie widzieli, a chcą uwierzyć” – mówi mu Zbawiciel.

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to rewolucja miłości. Nie jest kwestią przypadku, że Chrystus Pan zmartwychwstał właśnie w niedzielę. Światłość Jego zmartwychwstania rozświetliła poranek pierwszego dnia tygodnia. Swoim powstaniem z martwych Jezus zapoczątkował nową epokę w ludzkiej historii. Oświetlił całą ziemię światłem przyszłego wieku. Samo zmartwychwstanie niesie jednak ze sobą wiele znaków zapytania, które musimy wciąż odczytywać, jak tyle pokoleń uczniów Zmartwychwstałego. . Do dziś tęgie umysły tego świata głowią się, co i jak. A tajemnica nadal pozostaje tajemnica. I chyba tak musi być.

Czyżby jednak nic nie dało się z nią zrobić? Otóż nie, jest Boże objawienie zapisane w Piśmie Świętym. To ono prowadzi nas po drogach wielkanocnych. Do tego jednak, żeby odczytać zwycięstwo poranka wielkanocnego niezbędna jest wiara.

Zwycięstwo dokonuje się w nas przez miłość. Po męce i śmierci, po bólu i niepewności jutra nastaje zmartwychwstanie. Miłość, która zmartwychwstaje, nie jest jedynie upragnionym celem naszego życia wiecznego. Ta miłość zaczyna się już teraz, w tym życiu. Z pustego grobu Jezusa rozchodzi się na cały świat Ewangelia życia. Zmartwychwstały pokazuje, że życie i miłość są ze sobą nierozerwalnie związane. W świecie pojawia się natomiast wiele kamieni, które blokują dostęp do łaski zmartwychwstania. Jezus odsuwa te kamienie, abyśmy mogli wkroczyć w życie pełne radości, nadziei i wolności.

Jezus prawdziwie zmartwychwstał! Czy ja wierzę, że też z Nim zmartwychwstanę? „W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy”. Alleluja!

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

Trwając we wspólnocie Kościoła i w łamaniu chleba, zanieśmy do Zmartwychwstałego Chrystusa także naszą wspólną i powszechną modlitwę.

   Wiara jest darem; prośmy, aby Kościół głosząc Ewangelię i sprawując Eucharystię, prowadził ludzi do miłowania niewidzialnego Boga.

   Wiara musi wzrastać; prośmy za nowo ochrzczonymi, aby przez wychowanie chrześcijańskie wzrastała i umacniała się ich więź ze Zmartwychwstałym Panem.

   Wiarę należy wyznawać; prośmy, by chrześcijanie przez udział w niedzielnej Eucharystii wyznawali publicznie, że wierzą w Chrystusa, który zmartwychwstał, żyje w Kościele i obdarza świat pokojem.

   Wiara wymaga ofiary; prośmy, aby ci, którzy doznają smutku przez cierpienie i doświadczani przez prześladowania za wiarę, mogli wśród przeciwności poznać wartość swej wiary i z nadzieją oczekiwali nagrody od Zmartwychwstałego Chrystusa.

   Wiara przynosi usprawiedliwienie; prośmy, aby przez posługę kapłanów dokonywało się w Kościele pojednanie grzeszników z Chrystusem Zmartwychwstałym, dawcą pokoju serc.

   Wiara daje ludziom nowe oczy; prośmy, aby niewierzący mogli poznać całe bogactwo rzeczywistości nadprzyrodzonych, których nie można oglądać oczyma.

   Wiara daje życie wieczne; prośmy, aby zmarli, którzy tutaj na ziemi uwierzyli w Zmartwychwstałego Chrystusa, cieszyli się w niebie radością niewymowną i pełnią chwały.

   Wiara ma być także naszą najwyższą wartością; prośmy, abyśmy sami, chociaż nie widzimy Boga, wierzyli w Niego i abyśmy przez udział w Eucharystii mogli spotkać już tutaj Zmartwychwstałego Chrystusa, Pana i Boga naszego.

Panie, Ty przez swe zmartwychwstanie przynosisz ludziom pokój i przebaczenie; umocnij naszą wiarę, wysłuchaj Twego ludu, który sprawując Eucharystię, zanosi do Ciebie błagania oraz pragnie rozpoznać w Tobie Pana i Boga swojego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości składamy Tobie Ofiarę, †

przez którą Kościół odradza się do nowego życia, *

i nieustannie się karmi.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED PREFACJĄ

Za chwilę nastąpi łamanie chleba, nasza Eucharystia czyli dziękczynienie. Włączmy się w ten wielki dar Zmartwychwstałego Chrystusa przez wiarę i z radością oraz prostotą serca dziękujmy za Zmartwychwstanie, za wiarę i zbawienie.

 

 

PREFACJA

20. Misterium paschalne

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, *

słuszne i zbawienne, *

abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, *

a zwłaszcza w tym dniu *

uroczyściej głosili Twoją chwałę, *

gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

On bowiem jest prawdziwym Barankiem, *

który zgładził grzechy świata. *

On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą *

i zmartwychwstając przywrócił nam życie.

Dlatego pełnią łask paschalnych *

radują się wszystkie ludy na całej ziemi. *

Również chóry Aniołów i zastępy Świętych *

śpiewają hymn ku Twojej chwale, *

nieustannie wołając...

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        por. 1 Kor 5, 7-8

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, *

obchodźmy nasze święto w szczerej radości. *

Alleluja.

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

         Boże, Ty przez wielkanocne Sakramenty

udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia, †

otaczaj go nieustannie swoją opieką *

i doprowadź do chwały zmartwychwstania.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

„Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli". Przyjmijmy Boże błogosławieństwo i zanieśmy naszą wiarę do ludzi, aby oni widząc nas i nasze życie, mogli łatwiej uwierzyć i spotkać Zmartwychwstałego Pana w społeczności Kościoła.

 

 

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

         K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Niech w uroczystość wielkanocną błogosławi was Bóg wszechmogący * i zachowa was od wszelkiego grzechu.

W. Amen.

K. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził was do życia wiecznego, * niech da wam udział w Jego chwale.

W. Amen.

K. Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radości, * niech sprawi, abyście obchodzili nieprzemijające święta w radości wiecznej.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

K. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.

W. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.