WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

     32/778                 -           9 sierpnia 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

9 sierpnia 2020 r.A.

                                                              

Kolor szat: zielony

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

por. Ps 74, 20. 19. 22. 23

Wspomnij, Panie, na Twoje przymierze, *

o życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki. *

Powstań, Boże, broń swojej sprawy *

nie zapominaj wołania tych, którzy Ciebie szukają.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

         Przyszliśmy na niedzielną Eucharystię, aby spotkać się z Bogiem przez sakramentalne uobecnienie ofiary Jezusa Chrystusa. Wśród burz i niepokojów współczesnego życia potrzeba nam chwili ciszy, modlitwy i refleksji. Niech więc ta Eucharystia będzie dla nas oddechem wiary i pomocą do bezpośredniego kontaktu z Bogiem.

Żyjemy w świecie zabieganym i hałaśliwym. Bóg jednak przemawia w ciszy serca. Stańmy więc w chwili ciszy, by uświadomić sobie, że jesteśmy grzeszni, by usłyszeć Boży głos.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

         Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, † umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, *

abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Chrystus chodzący po jeziorze ukazuje nam, że On jest Panem żywiołów. Piotr idący po wodzie — to człowiek, który gdy jest wpatrzony w Chrystusa może pokonać niebezpieczeństwo zła i grzechu, lecz gdy zwątpi w Jego moc, tonie w wirze życia. Cisza i modlitewna refleksja zabezpiecza nas przed niepokojami i pozwala na spotkanie Boga, jak Eliasz spotkał Go w cichym łagodnym szmerze wiatru. Posiadamy Boże obietnice, ale jak naród wybrany możemy je stracić, gdy zagłuszymy głos Boży.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg objawia się Eliaszowi

        1 Krl 19, 9a. 11-13a

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Gdy Eliasz przyszedł do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Bóg rzekł: «Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!»

A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem; ale Pana nie było w wichurze. A po wichurze – trzęsienie ziemi: Pana nie było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pana nie było w ogniu. A po tym ogniu – szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 8)

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

9       Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: *

        oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom.

10     Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †

        dla tych, którzy Mu cześć oddają, *

        i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

        

11     Łaska i wierność spotkają się z sobą, *

        ucałują się sprawiedliwość i pokój.

12     Wierność z ziemi wyrośnie, *

        a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

        

13     Pan sam szczęściem obdarzy, *

        a nasza ziemia wyda swój owoc.

14     Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *

        a śladami Jego kroków zbawienie.

Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

Izrael jest ludem Bożym

        Rz 9, 1-5

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieustanny ból.

Wolałbym bowiem sam być pod klątwą, odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, Ten, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        Por. Ps 130 (129), 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Pokładam nadzieję w Panu,

ufam Jego słowu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

Jezus chodzi po jeziorze

         Mt 14, 22-33

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.

Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.

Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!»

Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!»

A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!»

Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?»

Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        Moje spotkanie z Bogiem

ks. Leszek Smoliński

Co byś powiedział Jezusowi, gdybyś mógł porozmawiać z Nim jak z przyjacielem? Na tak postawione pytanie studentka Agnieszka odpowiedziała w następujący sposób: „Poprosiłabym, żeby ludzie nie bali się końca świata. Chciałabym, żeby dał nam taką siłę do bycia dobrymi, żebyśmy mogli żyć bez tego strachu. Poza tym poprosiłabym o to, żeby choć trochę wstrzymał nasz codzienny pęd”.

Każdy z nas posiada jakieś doświadczenie rozmowy z Bogiem, jak Agnieszka. To także doświadczenie bohaterów Pisma Świętego. Przykładem jest Eliasz, o którym mówi dzisiejsze pierwsze czytanie. Jego spotkanie z Bogiem odbyło się na górze Horeb. Prorok miał już za sobą walkę z 450 prorokami pogańskiego bożka Baala. Musiał też ratować się ucieczką na pustynię przed Izebel, żoną króla Achaba. Bóg nie pozostawił go jednak samemu sobie, ale pokrzepił wodą i pokarmem i kazał iść do Bożej Góry Toreb. Po noclegu w grocie, Bóg kazał mu wyjść na górę: „Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!”. I Eliasz, „prorok jak ogień”, dostrzega Boga przychodzącego w „łagodnym powiewie”. Ma możliwość poznać Jego prawdziwe oblicze, pełne dobroci.

W tej przyjacielskiej bliskości może znaleźć się każdy, kto poszukuje kontaktu z Bogiem. Podobnie jak w przypadku Eliasza, Bóg pozbawia nas niewłaściwych wyobrażeń. Uczy nas tego, że Jego głos jest delikatny i subtelny. I nie można go usłyszeć, dopóki nie uciszymy swojego serca. A jakże trudno usłyszeć głos Boży w hałaśliwym, pełnym zgiełku świecie, gdzie choćby zbyt głośna muzyka przeszkadza prowadzić normalną rozmowę w sąsiednim mieszkaniu? A pierwszy krok do świętości to nic innego jak ciche zamknięcie drzwi. Czy to takie trudne, ponad ludzkie siły?

Bliskość z Bogiem odnajdujemy na modlitwie. Ważne jest, byś znalazł na nią odpowiedni czas (najlepiej rano i wieczorem), zaciszne miejsce, pozbawione zewnętrznego huku i przyjął odpowiednią postawę. Systematyczne „smakowanie” Boga i rozmowa z Nim pozwoli nam na lepsze poznanie, pokochanie i owocniejsze pójście za Nim. Wszystko po to, by stał się obecny w każdej chwili naszego życia. Byśmy odnajdowali Go we wszystkich rzeczach. Każdego dnia winniśmy wsłuchiwać się w nasze serce, by odkryć w nas działanie Boga i poznać, jakie przeszkody utrudniają nam spotkanie z Nim.

„Człowiek nie chciałby ryzykować, ale mieć pewność, chciałby wiedzieć, nie wierzyć. W tej chwili zaczyna tonąć w morzu tego świata, w wirze własnych myśli, w przepaści zwątpienia, w krążeniu wokół samego siebie. Jednak w tym ostatecznym momencie, w fazie odczucia, że jest u kresu (...) znajduje jedyne możliwe wyjście, ucieka się do ostatecznej ludzkiej możliwości – do uaktywnienia wiary. wyciąga ręce w modlitewnym geście wołając: Panie, ratuj mnie. (...) w tym momencie z jego serca znika wszelka duma i robi się w nim puste miejsce, które jedynie Pan może zapełnić" (Ferdinand Krenzer).

Niech dzisiejsza Eucharystia – to najważniejsze spotkanie całego tygodnia – zaowocuje naszym pragnieniem, by mieć czas dla Boga każdego dnia. By wierzyć, że pomimo życiowych burz, trzęsień ziemi i ognia namiętności On przychodzi w „łagodnym powiewie”. Chciejmy tylko na Niego oczekiwać.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

        Zgromadzeni przez Jezusa Chrystusa i wsłuchani w słowo Boże, módlmy się prosząc o dobra potrzebne dla ludzi, by mogli spotkać się z Bogiem.

   Aby Kościół sprawując sakramenty, uobecniał wszędzie dzieło zbawienia człowieka i prowadził go do spotkania z Bogiem.

   Aby chrześcijanie na modlitwie szukali ukojenia i w ciszy serca odnaleźli łączność z Bogiem.

   Aby ludzie młodzi umieli odnajdywać równowagę duchową przez rozważanie Bożego słowa, modlitwę i wyciszenie burz namiętności.

   Aby nieszczęśliwi, cierpiący i prześladowani nie zwątpili w bliskość Chrystusa i Jego pomoc.

   Aby ludzie małej wiary, niepraktykujący, wierzący z przyzwyczajenia, umocnieni przez Chrystusa nie utracili swej wiary i wzmacniali ją, by nie zatonąć w wirze życia.

   Aby zmarli spotkali Boga w chwale nieba, ocaleni mocą zbawczej męki i zmartwychwstania Chrystusa.

   Abyśmy sami umocnieni Eucharystią i Bożym Słowem, z odwagą pokonywali trudności życia, by dojść do Chrystusa, który ratuje nas i obdarza zbawieniem.

Panie, nasz Boże, który objawiłeś ludziom swoją obecność wśród świata i swoją miłość podtrzymującą nas w istnieniu, spraw, aby ta wspólna modlitwa została wysłuchana i przyniosła Twą pomoc wszystkim, którzy oczekują Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

         Panie, nasz Boże,

przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi, *

i swoją mocą przemień je w Sakrament niosący zbawienie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

Złóżmy teraz dziękczynienie Bogu za Jego obecność wśród nas i za ratunek, jaki nam daje przez Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela.

 

 

 

PREFACJA

28. Misterium paschalne i lud Boży

         Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On to cudownie sprawił, *

że przez wielkanocne misterium *

zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci *

i wezwani do chwały. * J

esteśmy bowiem plemieniem wybranym, *

królewskim kapłaństwem, *

narodem świętym, ludem odkupionym *

i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, *

który nas wezwałeś z ciemności *

do Twojego przedziwnego światła.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami *

i z wszystkimi chórami niebios *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        Ps 147B, 1. 3

Chwal, Jerozolimo, Pana, który cię darzy wyborną pszenicą.

 

        

MODLITWA PO KOMUNII

         Boże, nasz Ojcze, niech przyjęcie Twego Sakramentu zapewni nam zbawienie * i utwierdzi nas w świetle Twojej prawdy.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

        Idziemy znowu w życie, w jego trudy i niepokoje. Idzie z nami Chrystus, który prowadzi nas przez tak często wezbrane wody zła. Nie zatoniemy gdy uwierzymy Mu i mocno zaufamy. Wpatrujmy się w Niego, trzymajmy mocno Jego dłoń, z której spływa błogosławieństwo i pokój.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.