OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

5. niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020 r.

  • Skorzystaj z dyspensy i uczestnicz we Mszy św. niedzielnej za pośrednictwem radia, TV czy Internetu. Intencje wcześniej zamówione odprawiają księża w kościele, bez udziału wiernych. Informujemy, że dotychczasowe Msze św. w piątek z godz. 15 i 15:30 będą odprawiane w tym dniu o godz. 18.
  • Trwa czas epidemii i wytrwałej modlitwy w domach o ustanie pandemii. W kościele, codziennie o godz. 20:30 modlą się w tej intencji księża i siostry zakonne.
  • Z uwagi na epidemię zachęcamy do przyjmowania Komunii duchowej. Trzeba obudzić w sobie wiarę w żywą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, wyrazić pragnienie przyjęcia Go w Komunii duchowej i dziękczynienie za dar duchowej obecności. Komunia duchowa sprawia w tej sytuacji te same skutki, co Komunia sakramentalna.
  • Codziennie o godz. 15, w kruchcie, jest możliwość otrzymania Komunii sakramentalnej. Adoracja od godz. 15 – 16. W tym czasie okazja do spowiedzi (wejście od wieży).
  • W tym trudnym czasie starajmy się pomagać, zwłaszcza osobom starszym i nie wychodzącym z domu, w zakupach żywności i leków. “Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”.
  • Zachowajmy dyscyplinę i pozostańmy w domu! To najskuteczniejszy środek powstrzymania wzrostu zachorowań.
  • Pamiętajmy o sobie nawzajem!