OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

4. niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020 r.


  1. W związku z ogłoszonym stanem epidemii w całym kraju i wezwaniem władz sanitarnych oraz kościelnych do pozostania w domu prosimy, aby skorzystać z transmisji Mszy św. za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu. Zapraszamy do prywatnego rozważania Gorzkich żali i drogi krzyżowej oraz łączenia się duchowo z kapłanami i siostrami odmawiającymi różaniec o ustanie epidemii o godz. 20:30, każdego dnia. Bądźmy odpowiedzialni i solidarni!
  2. Przypominamy apel ks. Arcybiskupa: Jeśli to konieczne, niech w Mszy świętej uczestniczą ci z was, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną. Jeśli nie należysz do tej grupy, pozostań w domu.
  3. Znajdźmy więcej czasu na lekturę Pisma świętego i modlitwę rodzinną. Zastanówmy się, co Pan Bóg chce nam powiedzieć przez to trudne doświadczenie?
  4. Pamiętajmy o sąsiadach, zwłaszcza o samotnych i nie wychodzących z domu. Zaproponujmy pomoc w zakupach.
  5. Dorosłych parafian, którzy pragnęliby włączyć się w pomoc dla seniorów, prosimy o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej.
  6. W środę, 25 marca - 9. miesięcy przed Bożym Narodzeniem - uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu możesz podjąć duchową adopcję dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone, a imię znane Bogu.
  7. 'Bóg zapłać!' parafianom os. Na Wzgórzach z bl. 8, 9 za troskę o świątynię i przekazaną ofiarę. W Waszej intencji odprawimy Mszę św. 25 marca, a za Waszych zmarłych 1 kwietnia o godz. 18:00.
  8. Dziękujemy parafianom, którzy nie przychodząc do świątyni przekazali swoje wsparcie na rzecz kościoła na rachunek bankowy parafii: 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378.