OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

3. niedziela Wielkiego Postu – 15 marca 2020 r.

 

 1. Dzisiaj przypada niedziela finansowa. 'Bóg zapłać!' za wszelkie ofiary na nasz kościół.
 2. O godz. 17:00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
 3. Rekolekcje szkolne, zaplanowane na ten tydzień, zostały przeniesione na później. Bierzmowanie, które miało się odbyć 20 marca, odbędzie się w innym terminie. Sobotnia wycieczka na powitanie wiosny jest odwołana.
 4. W czwartek o godz. 17:00 – Koronka do Krwi Chrystusa.
 5. 19 marca - w uroczystość św. Józefa – o godz. 18:00 Msza św. zbiorowa w intencji Józef i Józefów. Intencje można zgłaszać w zakrystii lub kancelarii.
 6. W piątki Wielkiego Postu droga krzyżowa o godz.: 7:30, 15:00, 16:30 i 18:30.
 7. Tygodnik “Niedziela” zamieszcza dzisiaj dodatek: Dobra spowiedź. Cena 6 zł.
 8. Pandemia koronawirusa wkracza w decydującą fazę. Wiele zależeć będzie od tego jak przestrzegać będziemy zaleceń ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa.
 9. Arcybiskup Metropolita Krakowski zobowiązuje diecezjan, by stosować się do zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020. Tego dnia została udzielona dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na niedzielnej Mszy św. w okresie do końca marca, nie jest grzechem. Należy zadbać w domach o modlitwę osobistą i rodzinną, skorzystać z duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje z radiowej i telewizyjnej Mszy św. Niech wierni poza liturgią nawiedzają kościoły na gorliwą modlitwę osobistą.
 10. Osoby uczestniczące w liturgii w kościele przyjmują Komunię św. wyłącznie na rękę. Komunia św. na rękę jest w obecnej sytuacji konieczną formą miłości bliźniego. Osoby, które mają problem z poruszaniem się, prosimy o zajmowanie miejsc w pierwszej ławce. Kapłan podejdzie do nich z Komunią świętą, po rozdzieleniu Ciała Pańskiego wiernym przed ołtarzem. Apelujemy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi pomocy, np. przez pomoc w zakupach. Podejmijmy życzliwą pomoc dobrosąsiedzką. Módlmy się o ochronę przed chorobami, o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas.
 11. 'Bóg zapłać!' parafianom os. Na Wzgórzach z bl. 5, 6, 7 za troskę o świątynię i przekazaną ofiarę. W Waszej intencji odprawimy Mszę św. 18 marca, a za Waszych zmarłych 25 marca o godz. 18:00. W tym tygodniu zapraszamy parafian z os. Na Wzgórzach bl. 8, 9. Kościół sprzątamy jutro od godz. 18:30 i w sobotę od godz. 7:30.