WZGÓRZA W BLASKU

MIŁOSIERDZIA.

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

     46/792                 -           15 listopada 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

XXXIII niedziela zwykła

15 listopada 2020 r.A.

                                                              

Kolor szat: zielony

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Jr 29, 11. 12. 14

Pan mówi: *

Myśli moje są myślami pokoju, a nie udręczenia. *

Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham *

i sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

Wszystko mamy od Boga. On ubogacił nas swymi darami, swą łaską, miłością, zbawieniem. Przez swe życie, wiarę i dobrą wolę mamy pomnażać dobra otrzymane od Boga. Udział w Eucharystii jest także pomnażaniem Bożych talentów, aby pełniej zajaśniała w nas prawda, że wszystko mamy od Boga, że On uczynił nas synami światłości, że On uczyni nas włodarzami nieba i uczestnikami swojej radości.

Jak słudzy bojaźliwi stajemy przed Bogiem z pustymi rękami, okaleczeni przez grzech, osłabieni przez brak gorliwości i słabość wiary. Prośmy o przebaczenie i pomoc, byśmy mogli pomnażać otrzymane talenty i mogli kiedyś wejść do radości naszego Pana.

                                                              

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy znajdowali radość w Twojej służbie, †

albowiem szczęście trwałe i pełne

możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu się Tobie, *

Stwórcy wszelkiego dobra.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Każdy z ludzi otrzymał od Boga różne dary i zdolności. Człowiek ma tylko współpracować z Bogiem i pomnażać otrzymane dobra. Obrazowo ukazuje to ewangeliczna przypowieść o talentach. Kiedy powróci Chrystus rozliczy nas, czy umieliśmy współpracować z Nim, który dał nam wiarę, zbawienie i swoją sakramentalną obecność w Kościele. Zasłużymy wtedy na nagrodę i pochwałę, jaką sławi Księga Przysłów pracowitą kobietę. Przyjście Chrystusa jednak będzie niespodziewane, św. Paweł zachęca więc Tesaloniczan i nas do czujności i trzeźwości.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Poemat o dzielnej niewieście

Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31

Czytanie z Księgi Przysłów

Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O wełnę i len się stara, pracuje starannie rękami. Swe ręce wyciąga po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Uznajcie owoce jej rąk, niech w bramie sławią jej czyny.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

         Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b)

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu *

i chodzi Jego drogami.

Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *

szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

Małżonka twoja jak płodny szczep winny *

w zaciszu twego domu.

Synowie twoi jak oliwne gałązki *

dokoła twego stołu.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

Tak będzie błogosławiony człowiek, *

który służy Panu.

Niech cię z Syjonu Pan błogosławi †

i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *

przez wszystkie dni twego życia.

Refren: Szczęśliwy człowiek, który służy Panu.

                                                              

 

 

DRUGIE CZYTANIE

Dzień Pański nadejdzie niespodziewanie

                                                            

1 Tes 5, 1-6

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy.

Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» – tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie umkną. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

J 15, 4a. 5b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.

Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

  

 

 

EWANGELIA

Przypowieść o talentach

Mt 25, 14-30

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:

«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.

Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”

Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

 

Kłopotliwe talenty

o. Augustyn Pelanowski OSPPE

Dla jednych talentem jest zdrowie, dla innych choroba.

Wszystko jest talentem, tylko my nie umiemy w takich kategoriach spojrzeć na to, co nas spotyka. Regułą jest oddawanie „bankierom” tego, co otrzymujemy od losu. Bóg jest panem losów wszystkich ludzi i każdemu człowiekowi daje zupełnie inne przeżycia: ciężkie i lżejsze, miłe i przykre, budzące zachwyt i budzące wstyd. Zdarzają się nam zarówno piękne czyny, jak i grzeszne upadki. Ale wszystko może być talentem zdobywającym pochwałę w oczach Boga i prowadzącym do nagrody, jeśli nic nie zataimy.

„Bankierami” są wszystkie te czynności, w których powierzamy Bogu to, co otrzymujemy od losu, począwszy od modlitwy pogodzenia, a skończywszy na spowiedzi. Dla jednych talentem jest choroba, dla innych zdrowie, jedni otrzymali bezsilność, lęk, opuszczenie, niepowodzenie, nieatrakcyjne ciało, ale wszystko to oddali Bogu, przez „bankierów” swych modlitw. Inni może otrzymali pieniądze i powodzenie w interesach, ale potrafili pamiętać o ubogich i wspomagać nieszczęśliwych. Ich postawa, pełna miłosierdzia i wsparcia dla bliźnich, stała się „bankierem” gwarantującym pochwałę Pana.

Ale bywa tak, że ktoś ma tylko jeden mały problem i być może wstydliwy. Trudno zgodzić się na los człowieka, który ma wadę zazdrości albo przechowuje urazę do kogoś, kto go w przeszłości zranił, albo ciąży mu upokarzający nałóg. Niełatwo przyjąć talent upokorzeń, które przeżyliśmy w przeszłości. Czy to, co było poniżeniem lub ograniczeniem naszej wolności, może być talentem? Oczywiście. Ten trzeci sługa, w konfrontacji z panem, wykazuje duży stopień złości, pretensji, buntowniczej niezależności, a nawet żalu. Nie wiemy, dlaczego wszedł w taką postawę, ale wiemy, że łatwo o taką opcję, gdy zdarza się w naszym życiu jakieś poważne ograniczenie losowe, na przykład gdy nie spełniły się nasze marzenia i otrzymaliśmy talent nieudanego, w naszym mniemaniu, losu. Wielu z nas go doświadcza i stoi przed wyborem: pogodzić się i uczynić z tego talent albo przez całe życie podtrzymywać w sobie złość i żal, bunt i obwinianie zarówno Boga, jak i bliźnich, a jednocześnie wypierać się tego doświadczenia.

Robert Bly, amerykański myśliciel, nazywa takie zachowanie „workiem na śmieci”. Za każdym razem, gdy tłumimy w sobie wspomnienie jakiegoś przykrego doświadczenia albo niewygodne uczucie, czy też trudne cechy charakteru, upychamy nasz „worek”. Mówiąc językiem tej przypowieści, zakopujemy talent niezadowolenia w niepamięci, niczym ten trzeci sługa w ziemi. Dopatrujemy się w tym wszystkim śmieci, a przecież to też talent. Robert Bly twierdzi, że właśnie dlatego niektórym jest tak ciężko w życiu, choć nie wiedzą, dlaczego. Można odzyskać wszystko, co zakopaliśmy, wydobyć to, od czego się odcięliśmy, ale wymaga to pokory, przebaczenia i oczywiście cierpliwości.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

Do Boga, Dawcy zbawienia i darów potrzebnych do jego osiągnięcia, zanieśmy nasze prośby, byśmy czuwając na modlitwie, mogli razem z bliźnimi otrzymać obiecaną nagrodę.

1. Prośmy, aby Kościół pomagając ludziom w pomnażaniu duchowych talentów, przygotowywał ich na spotkanie z Chrystusem.

R. Pomnażaj, Panie, dobra Twego ludu.

2. Prośmy, aby chrześcijanie dzięki wierze nie byli synami nocy i ciemności, ale synami światłości i synami dnia.

3. Prośmy, aby ludzie obdarzeni szczególnymi talentami służyli prawdzie i przyczyniali się do zwycięstwa dobra.

4. Prośmy, aby matki były otaczane szacunkiem za swój trud wychowawczy i przekazywanie wartości duchowych następnym pokoleniom.

5. Prośmy, aby ubodzy i cierpiący wzbogacili Kościół ofiarą swego cierpienia i nie byli pozbawieni serca i pomocy materialnej.

6. Prośmy, aby zmarli (...) nagrodzeni za życia na ziemi, mogli wejść do radości Pana.

7. Prośmy, abyśmy sami współpracując z Chrystusem, zawsze byli gotowi na spotkanie z Nim, a z Eucharystii czerpali siłę do gorliwego spełniania swych obowiązków duchowych i materialnych.

Lub wezwania z papieskiej Mszy z okazji Światowego Dnia Ubogich:

1. Ojcze, wylej swego Ducha na Twój Kościół: zachowaj jego nienaruszoną wiarę, prowadź z nadzieją i zawsze ożywiaj autentyczną miłością. Ciebie prosimy...

2. Ojcze, wspieraj naszego papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i diakonów: niech wzrastają w tych samych uczuciach, które ożywiały Pana Jezusa i swoim życiem wyrażali tajemnicę, sprawowaną przy ołtarzu.

3. Ojcze, wpieraj swoje żyjące w ubóstwie dzieci: pocieszaj je Twoją przyjaźnią oraz obecnością troskliwych i hojnych braci.

4. Ojcze, bądź przewodnikiem kierujących państwami: niech wolni od osobistych interesów promują godność i dobro każdego człowieka.

5. Ojcze niech Twoja łaska wspiera nawrócenie każdego człowieka: niech nikt nie pozostanie więźniem grzechu, a wszystkim ludziom będzie głoszona nadzieja życia wiecznego.

Boże, który ubogacasz ludzi różnymi darami, aby służyli innym swą pracą i życiem, prosimy Ciebie, wysłuchaj nas i spraw, abyśmy pomnażając otrzymane dary zasłużyli na otrzymanie największego dobra — wejście do radości nieba, gdy Syn Twój powróci na ziemię. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Można również wykorzystać wezwania z pomocy duszpasterskich na IV Światowy Dzień Ubogich:

Lektor: Panie, miłość jest cierpliwa,

Wszyscy: daj nam cierpliwość, która potrafi zmierzać się z każdym dniem.

Lektor: Panie, miłość jest łaskawa,

Wszyscy: dopomóż nam zawsze chcieć najpierw dobra bliźniego przed naszym.

Lektor: Panie, Miłość nie zazdrości,

Wszyscy: naucz nas cieszyć się każdym sukcesem.

Lektor: Panie, Miłość nie szuka poklasku,

Wszyscy: przypominaj nam, aby nie wymawiać bliźniemu tego, co dla niego

robimy.

Lektor: Panie, Miłość nie unosi się pychą,

Wszyscy: daj nam odwagę powiedzieć: „popełniłem błąd”.

Lektor: Panie, miłość nie dopuszcza się bezwstydu,

Wszyscy: spraw, byśmy dostrzegli Twoje oblicze w obliczu bliźniego.

Lektor: Panie, Miłość nie szuka swego,

Wszyscy: tchnij w nasze życie powiew bezinteresowności.

Lektor: Panie, miłość nie unosi się gniewem,

Wszyscy: oddal gesty i słowa, które ranią.

Lektor: Panie, Miłość nie pamięta złego,

Wszyscy: pojednaj nas przebaczeniem, które zapomina krzywdy.

Lektor: Panie, Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości,

Wszyscy: otwórz nasze serca na potrzeby ludzi wokół nas.

Lektor: Panie, Miłość współweseli się z prawdą,

Wszyscy: prowadź nasze kroki ku Tobie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem.

Lektor: Panie, Miłość obejmuje wszystko,

Wszyscy: pomóż nam pokryć Miłość dni, w których będziemy żyć razem.

Lektor: Panie, Miłość wszystkiemu wierzy,

Wszyscy: pomóż nam uwierzyć, że Miłość przenosi góry.

Lektor: Panie, Miłość we wszystkim pokłada nadzieję,

Wszyscy: pomóż nam pokładać nadzieję w Miłości przewyższającej wszelką

nadzieję.                                              

Wszechmogący Boże,

spraw aby dar Tobie złożony wyjednał nam łaskę gorliwości w Twojej służbie *

i pomógł nam osiągnąć szczęśliwą wieczność.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

Otrzymawszy dar Bożego słowa, wychwalajmy Boga i dziękujmy Mu za dary jakimi nas ubogaca, a zwłaszcza za największy dar — Ofiarę Chrystusa, która przybliża nas na wieczne spotkanie z naszym Panem, która pomnaża w nas duchowe talenty.

 

 

 

PREFACJA

33. Zadatek wieczystej Paschy

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.

W czasie naszej doczesnej pielgrzymki *

doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach *

i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. *

Mając bowiem pierwsze dary Ducha, *

przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, *

spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym.

Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, *

z radością wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 73, 28

Dla mnie jest szczęściem przebywać blisko Boga, *

w Panu Bogu pokładać nadzieję.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

Boże, Ty nas posiliłeś sakramentalnymi Darami, †

pokornie Cię błagamy,

aby Ofiara, którą Twój Syn polecił nam składać na swoją pamiątkę, *

przyczyniła się do wzrostu naszej miłości.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

Ubogaceni Bożymi darami: łaską wiary, ofiarą Chrystusa i błogosławieństwem, pomnażajmy te duchowe dobra, byśmy byli gotowi na spotkanie z Chrystusem, gdy przyjdzie przy końcu czasów. Pomnażajmy także talenty doczesne, by nasze życie i praca służyły także innym i pomagały im spotkać Chrystusa. Chrześcijanin swą wiarą ma służyć całej ziemi, służyć także niewierzącym, ukazując nadprzyrodzone wartości życia.                                              

 

 

      

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.