WZGÓRZA

W BLASKU MIŁOSIERDZIA

28/878      -       3 lipca 2022 r. C.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA „WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA”

„Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

 

 

2

 

 

Niedziela, 3 lipca 2022 r. C.

 

 

XIV niedziela zwykła C

 

 

EWANGELIA

Łk 10, 1-12. 17-20

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:

«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.

Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże».

«Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu».

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają».

Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».

 

3

 

XIV niedziela zwykła roku C

Miarą naszego sukcesu nie jest ekspansja, ale to, czy sami potrafimy wiernie iść za Bożymi wskazaniami. Możemy się bardzo starać, ale ostatecznie wszystko i tak zależy od Boga. Gdy taka Jego wola, nasze wysiłki niewiele dają. Gdy Jego wola, nawet coś, co wydawało się drobiazgiem, może okazać się wspaniałym dziełem. Najważniejsze w tym wszystkim, byśmy my sami, niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, czy nasze wysiłki przynoszą efekt czy nie, wiernie przy Nim trwali

Już niedługo wiara w Chrystusa zaniknie. Taką nadzieje mają wojujący ateiści czy islamscy fundamentaliści. Wtórują im niektórzy chrześcijanie biadoląc nad tym, jak ubywa wierzących. Liturgia słowa tej niedzieli uzmysławia nam, że choć słabi i wystawieni na wiele różnych niebezpieczeństw czy zasadzek jesteśmy mocni mocą Chrystusa. Czytania pokazują, jak powinna wyglądać relacja między uczniami Chrystusa a światem; jak żyjąc w świecie powinni być już obywatelami innego świata. Żniwo wielkie, robotników mało, jak owce między wilki, będzie sporo kłopotów... Nic łatwego. To właśnie obiecuje Jezus swoim uczniom. Ale - mogą ufać - nie zostawi ich w samymi. Nade wszystko zaś jest gwarantem, że te wszystkie niełatwe historie dobrze się skończą.

A dziś? No właśnie. Wielu z nas oczekiwało, że powinno być gładko, łatwo, bezproblemowo. I gdy tak nie jest, są skonfundowani. Ale tak ma właśnie być: wyboiście, trudno, z wieloma problemami. To droga ucznia...

Dwudzieste stulecie przyniosło dwie wojny światowe o długotrwałych skutkach. Stąd dążenie do zapewnienia pokoju jest dziś równie powszechne, jak i mało skuteczne. Usilne zabiegi organizacji międzynarodowych nie zdołają, jak widać, wygasić tylu ognisk zapalnych na ziemi, z których na nowo wybuchają wojny. Kościół nie zniechęcony tym faktem nie zaprzestaje całemu światu wciąż na nowo przypominać warunki prawdziwego pokoju przez nauczanie Pokoju nigdy na zawsze nie da się zdobyć, lecz ciągle go trzeba budować.

 

4

 

W dzisiejszym numerze:
- Wakacje z Bogiem
- Odpowiedzialność za powołania
- Niezwykła religia
- Dyplomacja czy ewangelizacja?
- Zmiany personalne w Archidiecezji Krakowskiej A.D. 2022
- Ruszyły zapisy na 42. Pieszą Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę
- Święci i błogosławieni w tygodniu

 

 

 

5

 

Wakacje z Bogiem

Miesiąc lipiec rozpoczyna wakacje i okres urlopów. Wielu spośród nas wyjechało nad morze, inni w góry, jeszcze inni do rodziny czy znajomych. Niektórzy zapewne letni wypoczynek mają jeszcze przed sobą. Policja stale prosi podróżnych o ostrożną jazdę i przestrzeganie przepisów drogowych. Sami zapewne zauważyliśmy mniejszą liczbę ludzi w naszych miastach, a większą w miejscowościach wypoczynkowych. Tak dzieje się każdego roku. Człowiek musi odpocząć po swojej mozolnej i pełnej napięcia pracy. Jest w tym podobny do Boga, który siódmego dnia, po skończeniu dzieła stwarzania, nie pracował.

Czego pragnie dzisiejszy człowiek? Dlaczego wyjeżdża na wakacje? Przede wszystkim chce odpocząć od zgiełku i pędu codzienności. Pragnie odetchnąć, zatrzymać się, uspokoić, wyciszyć. Dziś właściwie każdy z nas żyje w nieustannym zabieganiu, stresie i napięciu. Wyjeżdżamy na urlop, by choć na chwilę zapomnieć o kłopotach w pracy i problemach dnia codziennego.

Człowiek, by się zrelaksować i nabrać nowych sił, potrzebuje spokoju i ciszy. Pewnie dlatego coraz bardziej modne stają się urlopy spędzane w klasztorach kontemplacyjnych, gdzie wyłącza się telefony komórkowe i gdzie nie ma dostępu do Internetu. Tam panuje cisza, skupienie i jest dużo czasu na modlitwę. Człowiek wraca nie tylko do samego siebie, do rodziny, ale przede wszystkim powraca do Boga.

O wewnętrznym i okazywanym na zewnątrz pokoju mówią dzisiejsze czytania z Pisma Świętego. W pierwszym czytaniu prorok Izajasz stwierdza, że pokój dający radość człowiekowi pochodzi od samego Boga. Tylko On potrafi uspokoić nasze nerwy, napełnić radością, ufnością i szczęściem. Prorok Starego Testamentu mówi, że pokój ten będzie wielki jak rzeka! Skoro więc ten upragniony pokój jest darem Boga, to trzeba o Bogu pamiętać i razem z Nim przeżywać czas wakacji i urlopów.

Ewangelia idzie krok dalej w nauce o wewnętrznym wyciszeniu. Uczniowie Jezusa nie tylko mają sami posiadać wewnętrzny pokój, ale tym pokojem mają obdarowywać innych ludzi, tych, którzy są tego godni: „jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim”. Następnie Jezus poleca uczniom uzdrawiać chorych i głosić królestwo Boże. Uzdrawianie to może polegać nie tylko na leczeniu ciała, ale także duszy. Dlatego każdy z nas ma moc uzdrowić bliźniego, który jest smutny, przez pocieszenie.

Możemy uzdrowić człowieka zdenerwowanego, umożliwiając mu wyciszenie się itp. Oprócz uzdrawiania – leczenia zła w bliźnich – powinniśmy głosić królestwo Boże. Trzeba to robić nie tylko słowem, ale nade wszystko czynem. Dlatego tak ważne jest świadectwo naszej postawy. Nie możemy innych gorszyć, choćby naszym zachowaniem na urlopie. Zdarza się bowiem, że mieszkańcy uzdrowisk mówią o wczasowiczach jak o, przepraszam za wyrażenie, motłochu z miasta. A dlaczego? Dlatego, że zachowanie urlopowiczów jest poniżej godności człowieka. Dlatego trzeba umieć albo przynajmniej uczyć się racjonalnie i mądrze wypoczywać.

Święty Paweł w Liście do Galatów wyraźnie o tym mówi. Mamy się chlubić nie naszą wolnością, ale mamy mieć radość w Jezusie. Tak, czyli z Bogiem, dobry i mądry człowiek spędza swój czas, również ten wolny od większości obowiązków. Bóg daje odpoczynek, daje pokój i siły do kolejnego etapu życia.

Nie można bowiem mieć wakacji od Boga, od religii, od Kościoła! Zdarza się niekiedy, i to nawet w religijnych rodzinach, że ludzie biorą sobie urlop od Boga! Zapamiętajmy z tego kazania może tylko to jedno, że od Boga nie ma wakacji.  

                                                                     ks. Bogdan Zbroja – „Ekspres Homiletyzny”

 

 

 

6

 

Odpowiedzialność za powołania

W dobie totalnej krytyki Kościoła oraz ciągłego doszukiwania się u księży grzechów i niekonsekwencji problem nowych powołań kapłańskich i zakonnych staje się kontrowersyjnym tematem. W wielu mediach nagłaśnia się skandale związane ze środowiskami kościelnymi, a uogólnianie powstających w związku z tym problemów jest na porządku dziennym. Jakże często dziennikarze szukają tak zwanych newsów związanych z kapłanami, które mają zapewnić większą oglądalność czy poczytność! Czy można więc powiedzieć, że etos współczesnego kapłana przeżywa kryzys, a nawet swoistą deformację? A może nie potrzeba księży, którzy w opinii środowisk antyklerykalnych są darmozjadami czy karierowiczami pazernymi na pieniądze?!

Z drugiej jednak strony jakże wielu kapłanów poświęca swoje życie dla spraw Bożych i ludzkich. Ilu pracuje na misjach, niosąc przede wszystkim Dobrą Nowinę, ale również umożliwiając dostęp do oświaty i medycyny. Także w naszej ojczyźnie kapłani i siostry zakonne stają się dla wiernych ostoją nadziei i pocieszenia. Jan Paweł II pisał w jednym ze swych dokumentów:

Lud Boży raduje się powołaniem kapłańskim swych synów. W powołaniu tym znajduje potwierdzenie swojej własnej żywotności w Duchu Świętym, potwierdzenie tego królewskiego kapłaństwa, poprzez które Chrystus, arcykapłan dóbr przyszłych, jest obecny w ludzkich pokoleniach i chrześcijańskich wspólnotach. On – również z ludzi wzięty. Syn Człowieczy. Syn Maryi.

Można więc powiedzieć, że o stopniu rozwoju lokalnej wspólnoty religijnej stanowi liczba i jakość powołań kapłańskich. Dlatego też każdy z nas odpowiedzialny jest za nowe, gorliwe powołania do stanu duchownego. Wspomniany już dziś Jan Paweł II pisał przed laty: „Obowiązek budzenia powołań kapłańskich – to odnosi się także do każdego powołania konsekrowanego – ciąży na całej społeczności chrześcijańskiej, która winna spełniać go przede wszystkim przez życie w pełni chrześcijańskie”. W kontekście dzisiejszego wezwania Chrystusa: „Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” musimy zapytać, co oznacza dla nas odpowiedzialność za powołania kapłańskie i zakonne?

Po pierwsze chodzi o praktykę codziennej modlitwy w intencji kapłanów i osób konsekrowanych. Każdy kapłan liczy na wsparcie modlitewne, którego udzielają mu chociażby jego parafianie. Każdy ksiądz czeka i liczy na tę swoistą opiekę duchową. Nie można zapominać, że każdy kapłan wzięty jest z ludzi i posłany do nich, stąd też więź modlitewna pomiędzy duszpasterzem a wiernymi jest fundamentem budowania wspólnoty religijnej.

Nie można jednak odpowiedzialności za powołania kapłańskie sprowadzić tylko do modlitwy. Jakże ważne w obecnych czasach staje się tworzenie atmosfery sprzyjającej budzeniu nowych powołań do życia konsekrowanego i kapłaństwa. Ta atmosfera powinna najpierw dotyczyć jakości rozmów w rodzinie. Szacunek i solidarność z powołanymi wyraża się między innymi w dementowaniu plotek dotyczących Kościoła hierarchicznego, jak i w trosce o religijne wychowanie dzieci. Rodzice, którzy narzekają na księży, przypisując im często wyimaginowane grzechy, zniechęcają dzieci i młodzież do Kościoła. W takim klimacie trudno odnaleźć pragnienie wyłącznej służby Bogu i człowiekowi. Gdzie nie ma szacunku dla kapłaństwa, ziarno powołania nie wyda owocu. Dlatego też trzeba zwrócić uwagę na swoje myślenie i rozmowy dotyczące proboszcza czy wikarego.

Ktoś może jednak powiedzieć: „Przecież znam przypadki skandalicznych zachowań księży; nie sposób ich przemilczeć”. Owszem, są to bolesne przypadki. Chodzi jednak o to, jak komentujemy takie zachowania: ze zjadliwością czy ze smutkiem przepełnionym odpowiedzialnością za wspólnotę kościelną. Problemy współczesnego Kościoła nie mogą być sensacyjnym newsem. Człowiek wierzący powinien z troską pochylić się nad ewentualnymi grzechami kapłanów lub osób konsekrowanych, szukając jednocześnie pomocy dla często jakże zagubionych duchownych. I jest jeszcze jeden aspekt troski o powołania kapłańskie i zakonne, prawdopodobnie najbardziej drażliwy. Chodzi o pomoc materialną dla tych, którzy na misjach w Afryce czy Ameryce Południowej borykają się z elementarnymi problemami egzystencjalnymi. Przysłowiowa złotówka może uratować życie i zdrowie tym, którzy w dalekich krajach realizują powołanie do ciągłej ewangelizacji.

Jan Paweł II pisał, że „powołania kapłańskie i zakonne są nieomylnym znakiem żywotności danego Kościoła”. Liczba i jakość tych powołań świadczą o danej wspólnocie parafialnej. Niech zatem dzisiejsza niedziela pobudzi nas do częstszej modlitwy w tej intencji. Nasze krótkie westchnienie do Boga może wzbudzić u któregoś z młodych ludzi pragnienie zostania księdzem lub siostrą zakonną. Poczujmy się odpowiedzialni za powołania!   ks.

Janusz Mastalski – „Ekspres Homiletyczny”

 

 

 

7

 

Niezwykła religia

Chrześcijaństwo jest religią sukcesu i radości. Nie jest natomiast religią niepowodzeń i smutku. Jak to możliwe? Na to pytanie odpowiada między innymi czytana dziś w kościołach Ewangelia. Poszukajmy w niej zatem dowodów na prawdziwość powyższych twierdzeń.

Chrześcijaństwo religią zadań

Chrześcijaństwo jest religią jasnych i konkretnych zadań. Zadań wyznaczanych, wskazywanych i przekazywanych ludziom do wykonania przez samego Boga. Co dnia chrześcijanie w modlitwie nawiązują kontakt z Bogiem. Można powiedzieć, że meldują się jak żołnierze u dowódcy na odprawie przed bitwą, by otrzymać zadania do wykonania w bitwie dnia. O tej spoczywającej na nich powinności pamiętają dzięki wypowiadaniu w modlitwie Ojcze nasz słów: „bądź wola Twoja”.

Chrześcijaństwo religią przyjaźni

Nie jest przypadkiem, że żyjemy wśród tych, a nie innych ludzi, jesteśmy spokrewnieni właśnie z tymi, a nie z innymi, i musimy – czy chcemy, czy nie chcemy – współpracować z takimi, a nie innymi. Ewangelia uczy, że nie zdecydował o tym przypadek, lecz opatrzność. A więc właśnie ci są i będą dla nas najlepszymi współpracownikami w pełnieniu woli Bożej. Stąd chrześcijanie dalecy są od narzekania w stylu: „Z tymi ludźmi nic nie da się zrobić”. Dalecy są od marzycielstwa noszącego znamiona samousprawiedliwienia: „Gdybym mógł współpracować z innymi, to dokonywałbym wielkich dzieł”. Chrześcijanin zdaje się w doborze ludzi na Pana Boga, a zatem konsekwentnie ich akceptuje. Dzięki temu nie traci czasu, lecz wykorzystuje go na wspólne odnalezienie, podjęcie i uczciwe wypełnienie woli z nieba. I wtedy dochodzi do czegoś znakomitego, a mianowicie do zbliżenia pomiędzy ludźmi. Współdziałające ze sobą w wykonaniu Bożego zadania strony wchodzą na drogę bliskości, której kresem i zwieńczeniem jest przyjaźń z Bogiem i ze sobą nawzajem.

Chrześcijaństwo religią jakości

Przekazując owe zadania, Bóg równocześnie ostrzega chrześcijan przed próbą uznania ich wyłącznie za własne. „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Chodzi w tej przestrodze także o to, by chrześcijanie rzetelnie przykładali się do owych zadań i wypełniali je ze świadomością osobistej odpowiedzialności przed Bogiem. Ale na tym nie koniec. Jezusowa przestroga ma za zadanie uzmysławiać chrześcijanom wielkość i złożoność dzieł zleconych im do wykonania. Można się tą wielkością nie tylko zafascynować, ale i jej przestraszyć, a stąd już tylko krok do odstąpienia od ich wykonania. Można się też przestraszyć niewielką liczbą ludzi wybranych przez Boga do danego dzieła. Można ulec lękowi, widząc skromność – wręcz ubóstwo! – środków oddanych nielicznym Bożym pracownikom do dyspozycji. Przestroga owa ma zatem, z woli Jezusa, przypominać chrześcijanom, że w podejmowanych przez nich dziełach większe znaczenie ma łaska, boska mądrość i wszechmoc niż ich wysiłek. Ważniejszy jest profesjonalizm wyznaczonych do dzieła niż ich liczne zastępy. Dla Boga, sukcesu Jego dzieł i dla pomyślności tego świata nie jest ważne to, czym tak się szczycimy i upajamy - wielka liczba chrześcijan, ale istotna jest jakość religijna, moralna i intelektualna poszczególnego człowieka, a tym samym całej wspólnoty wierzących. Bóg kładzie nacisk na jakość, a nie na ilość.

Chrześcijaństwo religią reguł

Bóg jest znakomitym Ojcem. Wyznacza swoim dzieciom zadania do spełnienia, osobiście dobiera ludzi, z pomocą których je wykonają, a także pokazuje im reguły działania, jakich winni przestrzegać. Śledząc Ewangelię, możemy je rozpoznać. Oto niektóre z nich podane w dziś odczytanym fragmencie z Dobrej Nowiny.

1. Nie zapominajcie, że działacie z boskiego upoważnienia i na boskie polecenie. Działajcie zatem z poczuciem godności i mocy. „Idźcie, oto was posyłam”.

2. W działaniu ściśle trzymajcie się boskich reguł. Nie ulegnijcie pokusie wypełniania woli Bożej wedle reguł tego świata. „Posyłam was jak owce między wilki”.

3. Nie traćcie czasu na błahostki, lecz cali oddajcie się wykonaniu powierzonych wam zadań. „Nie noście z sobą trzosa [...], nikogo w drodze nie pozdrawiajcie”.

4. To, co Bóg zlecił wam do przekazania innym, przekazujcie tylko tym, którzy tego pragną. „Najpierw mówcie: «Pokój temu domowi». Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim”.

We wspomnianym fragmencie Ewangelii tych reguł jest o wiele więcej, ale nie trzeba ich tu wszystkich wymieniać. I nie o to chodzi. Możemy przecież w dowolnej chwili otworzyć Biblię, by je sobie przypomnieć i zgłębić w prywatnej medytacji.

Chrześcijaństwo religią sukcesu

Obowiązkiem chrześcijanina jest rozliczyć się przed Bogiem z powierzonych mu do wykonania zadań. Nikt z tej powinności nie jest zwolniony. Bóg czeka na takie sprawozdanie. Ludzie pełniący wolę Boga mają prawo i powinni się radować z wypełnienia powierzonych im zadań i ich owoców. Ale nie wolno im na tym poprzestać. Winni, uczy Jezus, uświadomić sobie, że najważniejszym owocem, zrodzonym z wypełnienia zadań wskazanych przez Boga, jest fakt bycia w tym czasie z Bogiem. Ten owoc pojawia się zawsze tam, gdzie człowiek działa nie tylko w imię i z upoważnienia Boga, ale ściśle wedle reguł wskazanych przez Niego. Właśnie to decyduje o sukcesie. I to wiecznym sukcesie. Czytamy bowiem w Ewangelii: „Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”. Mając to wszystko na uwadze, możemy być pewni, że religia, której jesteśmy wyznawcami i głosicielami, jest religią sukcesu i radości nawet wśród klęsk, jakie spadają na chrześcijaństwo. Bądźmy za to wdzięczni Panu Jezusowi.

ks. Rafał Buchinger – „Ekspres Homiletyczny”

 

 

 

8

 

Dyplomacja czy ewangelizacja?

Do świata trzeba się jakoś dostosować. Ale na pewno nie doń upodabniać.

W uroczystość Piotra i Pawła Franciszek spotkał się z wysłannikami Patriarchatu Ekumenicznego. Relacje z tą częścią prawosławia od lat są dobre, a wzajemne odwiedziny – prawosławnych w Rzymie 29 czerwca i katolików w Konstantynopolu 30 listopada (św. Andrzeja) – należą już do tradycji. Nie stało się nic nadzwyczajnego, ale zaintrygował mnie jedna z wątków papieskiego rozważania, które wygłosił z okazji tego spotkania. Stwierdzenie, że Kościoły nie powinny zadowalać się „dyplomacją kościelną”, która pozwala grzecznie zachować własny punkt widzenia, ale powinny podążać razem jak bracia. Przypomniało mi to wypowiedź Jana Pawła II z początku jego pontyfikatu, który zapytany o założenia nowej polityki wschodniej Watykanu miał odpowiedzieć, że teraz nie będzie polityki, teraz będzie... ewangelizacja.

Zaskakujące? Prosty chrześcijanin i katolik jestem. Mnie się wydaje, że to powinno być oczywiste. Że pamiętając o „polityczności” w sensie pewnej ostrożności, grzeczności i poprawności w relacjach z przywódcami politycznymi, religijnymi czy innymi możnymi tego świata – sławnymi, bogatymi, wiele mogącymi – trzeba zawsze odrzucać to wszystko, co bardziej niż spotkaniem z osobą, człowiekiem jest jakimś rozgrywaniem sytuacji. Zwłaszcza gdyby te rozgrywki miały być układaniem się przywódców ponad głowami maluczkich i ze szkodą dla nich. I dotyczy to nie tylko papiestwa z jego instytucjami, ale też biskupów diecezji czy – w bardziej skromnym wymiarze – także proboszczów i wszystkich wiernych świeckich. Spotkanie braci, preewangelizacja czy nawet, jeśli jest okazja, ewangelizacja tych, którzy jeszcze nie spotkali Jezusa albo Go odrzucili. No ale widać jestem w tym względzie dziecinnie naiwny.

Pociesza mnie tylko, że tę swoją naiwność dzielę z Janem Pawłem Wielkim i – jak może wynikać z tego, o czym napisałem wcześniej – z papieżem Franciszkiem.

Andrzej Macura – „wiara.pl”

 

 

 

9

 

Zmiany personalne w Archidiecezji Krakowskiej A.D. 2022

Abp Marek Jędraszewski zaznaczył, że wręczenie nominacji na nowe placówki do posługi w Archidiecezji Krakowskiej jest finałem wielu tygodni osobistych rozmów z kapłanami. – W zdecydowanej większości były to dla mnie rozmowy budujące – zwłaszcza wtedy, gdy słyszałem: „ślubowałem posłuszeństwo biskupowi”. Dla mnie to jest Kościół – mówił metropolita. Zaznaczył, że to wyraz wspólnego zatroskania o dobro naszej archidiecezji, podkreślając, aby kapłani te nowe zadania przyjmowali w duchu wielkiej ufności, że Pan Bóg błogosławi.

W czasie spotkania z kapłanami, metropolita podsumował też pierwsze półrocze. – Weszliśmy w ten rok z dużymi nadziejami – mówił wskazując na peregrynację ikony Świętej Rodziny w Archidiecezji Krakowskiej. Zwrócił uwagę na kryzys rodziny i podkreślił, że wszelkie plany i prace duszpasterskie muszą wracać do fundamentu, jakim jest rodzina.

W kontekście wojny na Ukrainie metropolita krakowski podziękował kapłanom i ich współpracownikom za okazanie prawdziwie chrześcijańskiego ducha, który stał się prawdziwym znakiem nadziei dla Ukraińców, ale także, że jako naród można żyć wartościami chrześcijańskimi.

Arcybiskup zwrócił uwagę także na liczną obecność wiernych na procesjach Bożego Ciała, co z jednej strony jest manifestem wiary Kościoła, a z drugiej oznaką wychodzenia z czasu pandemii, co było widać również po frekwencji w czasie Świąt Wielkanocnych. Przywołał także wspólnie przeżywane chwile – zwłaszcza związane z obchodami 25-lecia pobytu Jana Pawła II w Zakopanem.

– Możemy i mamy pewne prawo narzekać, a na pewno niepokoić się o to, jak dalej będzie rozwijała się wiara w naszej ojczyźnie. Dlatego z wielką uwagą wpatrujemy się w to, ilu w tym roku młodych mężczyzn zgłosi się do naszego seminarium – mówił abp Marek Jędraszewski wskazując na potrzebę troski o przygotowanie i formację katechetów świeckich. – Musimy przecież przekazywać wiarę dzieciom i młodzieży – podkreślał arcybiskup.

Na czas zbliżających się wakacji i urlopów, metropolita życzył księżom odnowy sił – fizycznych i duchowych; aby był to czas wzrastania w wierze i dawania świadectwa wszędzie, gdzie kapłani będą go spędzali.

Publikujemy pełną listę zmian personalnych w Archidiecezji Krakowskiej:

Proboszczowie emeryci i ich następcy oraz pozostali

Ks. Edward Antolak – przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach i zgoda na zamieszkanie tamże oraz powiadomienie o zakończeniu kadencji urzędu dziekana dekanatu Sułkowice.

Ks. Adam Gabryś – zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Orawce oraz z obowiązków animatora duszpasterstwa dorosłych dekanatu Jabłonka i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach.

Ks. Wojciech Mozdyniewicz – po zakończeniu posługi w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, mianowany na urząd proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Orawce.

Ks. Józef Gal – przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Zalasie i zgoda na zamieszkanie tamże.

Ks. Zdzisław Zięba – zwolniony z obowiązków administratora parafii

pw. św. Marii Magdaleny w Zalasie i mianowany na urząd proboszcza tamże.

Ks. Jan Bobrek – przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie i zgoda na zamieszkanie w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Leńczach.

Ks. Rafał Cinal – zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie i mianowany na urząd proboszcza tamże.

Ks. Kazimierz Budek – przyjęcie zrzeczenie się urzędu proboszcza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kłaju i zgoda na zamieszkanie tamże oraz zwolnienie z obowiązków duszpasterza rolników Archidiecezji Krakowskiej.

Ks. Jan Bierowiec – zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Chełmku oraz z zadań moderatora rejonowego Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie w rejonie VIII-Chrzanów i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kłaju.

Ks. Tadeusz Kasperek – przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. św. Piotra Apostoła w Wadowicach i zgoda na zamieszkanie tamże.

Ks. Jan Dziubek – zwolniony z obowiązków administratora parafii pw. św. Piotra Apostoła w Wadowicach i mianowany na urząd proboszcza tamże.

Ks. Stanisław Maroszek – przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Brzeziu i zgoda na zamieszkanie tamże.

Ks. Piotr Grzesik – zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. św. Kingi w Krakowie i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Brzeziu.

Ks. Marian Krzystek – przyjęcie zrzeczenie się urzędu proboszcza parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Rabie Niżnej i zgoda na zamieszkanie w domu rodzinnym.

Ks. Michał Iwan – zwolniony z urzędu prefekta i prokuratora (ekonoma) Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Rabie Niżnej.

Ks. Tomasz Kalisz – przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Woźnikach i zgoda na zamieszkanie w parafii pw. NMP Matki Kościoła w Krakowie-Prądniku Białym.

Ks. Mariusz Kopacz – zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. św. Kazimierza w Rybnej i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Woźnikach.

Ks. Jan Kordaczka – przyjęcie zrzeczenie się urzędu proboszcza parafii pw. Nawiedzenia NMP w Piotrowicach oraz z obowiązków animatora duszpasterstwa dorosłych dekanatu Zator i zgoda na zamieszkanie w domu rodzinnym.

Ks. Tomasz Rajda – zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. Nawiedzenia NMP w Piotrowicach i mianowany na urząd proboszcza tamże.

Ks. Franciszek Rembiesa – przyjęcie zrzeczenia się urzędu proboszcza parafii pw. św. Brata Alberta w Nowym Targu-Niwie oraz zwolnienie z urzędu wicedziekana dekanatu Nowy Targ i zgoda na zamieszkanie tamże.

Ks. Andrzej Kwak – zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Maruszynie i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. św. Brata Alberta w Nowym Targu-Niwie.

Ks. Tomasz Grzesiak – zwolniony z obowiązku zamieszkania w parafii pw. MB Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu oraz pełnienia posługi kapelana Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz z obowiązków duszpasterza chorych w Archidiecezji Krakowskiej i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Maruszynie.

Ks. Władysław Pasternak – przyjęcie zrzeczenie się urzędu proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukowinie Tatrzańskiej i zgoda na zamieszkanie tamże oraz powiadomienie o zakończeniu kadencji urzędu dziekana dekanatu Białka Tatrzańska.

Ks. Jan Leśniak – zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Sierczy oraz z urzędu wicedziekana dekanatu Wieliczka Zachód i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukowinie Tatrzańskiej.

Ks. Jerzy Biernat – zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. MB Królowej Aniołów w Białym Dunajcu i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. MB Częstochowskiej w Sierczy.

Ks. Andrzej Szczotka – przyjęcie zrzeczenie się urzędu proboszcza parafii pw. św. Marcina w Krzeszowicach i zgoda na zamieszkanie tamże oraz powiadomienie o zakończeniu kadencji urzędu dziekana dekanatu Krzeszowice.

Ks. Bogdan Sarniak – zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika w Krakowie-Złocieniu i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. św. Marcina w Krzeszowicach.

Ks. Marcin Papiż – zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Przeciszowie i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika w Krakowie-Złocieniu.

Ks. Wacław Siejka – przyjęcie zrzeczenie się urzędu proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarnówce i zgoda na zamieszkanie w Domu Księży Chorych im. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie-Swoszowicach.

Ks. Daniel Żółkiewicz – zwolniony z obowiązku zamieszkania w parafii pw. św. Klemensa w Wieliczce, a także z posługi duszpasterskiej tam pełnionej oraz z urzędu notariusza Sądu Metropolitalnego w Krakowie i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarnówce.

Ks. Paweł Rybski – zwolniony z urzędu administratora parafii archikatedralnej pw. św. Stanisława BM i św. Wacława w Krakowie na Wawelu.

Ks. Paweł Baran – mianowany administratorem parafii archikatedralnej pw. św. Stanisława BM i św. Wacława w Krakowie na Wawelu.

Ks. Andrzej Tarasiuk – zwolniony z urzędu rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. św. Karola Boromeusza w Krakowie-os. ks. Siemaszki.

Ks. Mirosław Kubek – zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie i mianowany na urząd proboszcza parafii pw. św. Stanisława Kostki w Kwaczale.

Sąd Metropolitalny w Krakowie

Ks. Mariusz Czajkowski CM – zwolnienie z obowiązków obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie i powołanie na urząd sędziego Sądu Metropolitalnego w Krakowie.

Ks. Szymon Janiczek – zwolniony z funkcji audytora w Sądzie Metropolitalnym w Krakowie z zachowaniem urzędu sędziego tamże.

Kuria Metropolitalna w Krakowie

Ks. Artur Czepiel – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Judy Tadeusza w Krakowie-Czyżynach, a także z zadań animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Kraków-Mogiła i mianowany Archidiecezjalnym Duszpasterzem Służby Liturgicznej, a także duszpasterzem świeckich pomocników w udzielaniu Komunii Świętej w Archidiecezji Krakowskiej z zamieszkaniem i podjęciem posługi duszpasterskiej w Rektoracie Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Ks. Konrad Kozioł – zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. św. Katarzyny w Nowym Targu oraz z obowiązków wizytatora katechetycznego dla rejonu VIII Archidiecezji Krakowskiej i mianowany na urząd dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie z zamieszkaniem w parafii pw. MB Fatimskiej w Krakowie-os. Podwawelskim.

Ks. Łukasz Michalczewski – mianowany na urząd wiceekonoma Archidiecezji Krakowskiej z zachowaniem dotychczasowych obowiązków.

Ks. Piotr Płaszcz – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Narodzenia NMP w Zielonkach oraz z zadań animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży w dekanacie Kraków-Krowodrza i mianowany na urząd wicedyrektora Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej z zamieszkaniem i podjęciem posługi duszpasterskiej w parafii pw. św. Floriana w Krakowie.

Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej

Ks. Michał Kania – zwolniony z urzędu dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie i mianowany na urząd rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Ks. Robert Młynarczyk – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Barbary w Libiążu oraz z zadań animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży w dekanacie Libiąż i mianowany na urząd prefekta oraz prokuratora (ekonoma) Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Instytucje Archidiecezji Krakowskiej

Ks. Ryszard Gacek – zwolniony z obowiązku zamieszkania oraz posługi duszpasterskiej w rektoracie Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie z powierzeniem zarządu nad Domem Księży przy ul. św. Marka w Krakowie z zamieszkaniem tamże.

Ks. Łukasz Ślusarczyk – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. MB Królowej Polski w Ryczowie i mianowany zastępcą dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad ruchem wolontariatu Caritas oraz dyrektorem w Ośrodku wczasowo-rekolekcyjnym im. Jana Pawła II Caritas w Zakrzowie, z zamieszkaniem tamże.

Ks. Mateusz Wójcik – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Anny w Krakowie z poleceniem pełnienia zadań w Domu Krakowskiej Fundacji Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu z zamieszkaniem tamże.

Księża podejmujący studia

Ks. Ryszard Kilanowicz – zwolniony z obowiązków Archidiecezjalnego Duszpasterza Służby Liturgicznej, a także duszpasterza świeckich pomocników w udzielaniu Komunii Świętej w Archidiecezji Krakowskiej oraz z obowiązków zamieszkania i posługi duszpasterskiej w Rektoracie Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie i udzielenie rocznego urlopu naukowego z zamieszkaniem w Domu Polskim Fundacji Jana Pawła II w Rzymie.

Ks. Mirosław Smyrak j. – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Narodzenia NMP w Płokach z poleceniem podjęcia studiów specjalistycznych w dziedzinie prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie.

Księża Neoprezbiterzy

Ks. Marcin Chołodniuk ­– mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Wiśniowej.

Ks. Piotr Drzyżdżyk – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Kazimierza w Rybnej.

Ks. Krzysztof Jakubiak – mianowany wikariuszem parafii pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie.

Ks. Mateusz Mroszczak – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha i MB Bolesnej w Modlnicy.

Ks. Mateusz Ostwald – mianowany wikariuszem parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Krakowie-os. Ruczaj.

Ks. Marcin Pytko – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Klemensa w Trzemeśni.

Ks. Paweł Sowa – mianowany wikariuszem parafii pw. Narodzenia NMP w Myślenicach.

Ks. Mateusz Zbroja – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej.

Księża Wikariusze

Ks. Adam Aleksandrowicz – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu i mianowany wikariuszem w parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Choczni.

Ks. Grzegorz Banowski – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej i mianowany wikariuszem w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy.

Ks. Tomasz Białoń –zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Narodzenia NMP w Myślenicach i mianowany wikariuszem w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie-Kurdwanowie.

Ks. Rafał Bobek – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Klemensa w Wieliczce i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach.

Ks. Dariusz Burda – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Krakowie-Krowodrzy i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Katarzyny w Nowym Targu.

Ks. Piotr Cempel – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Mikołaja w Chrzanowie i mianowany wikariuszem w parafii pw. Świętych Wojciecha i Jerzego w Zatorze.

Ks. Paweł Cempura – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Sebastiana w Skomielnej Białej oraz z zadań animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Jordanów i mianowany wikariuszem w parafii pw. Chrystusa Króla w Krakowie-os. Gotyk.

Ks. Michał Curzydło – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Michała Archanioła w Sieprawiu i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Ks. Łukasz Czarnik – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Katarzyny w Nowym Targu i mianowany wikariuszem w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku.

Ks. Mieszko Ćwiertnia – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy oraz z zadań animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Wawrzeńczyce i mianowany wikariuszem w parafii pw. MB Fatimskiej w Krakowie-os. Podwawelskim.

Ks. Piotr Derendal – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Libiążu oraz z zadań moderatora rejonowego Ruchu Światło-Życie rejonu IV Chrzanowskiego i mianowany wikariuszem w parafii pw. MB Pocieszenia w Budzowie.

Ks. Piotr Dudek – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Krakowie-os. Dywizjonu 303.

Ks. Wojciech Dzioboń – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Józefa w Krakowie-os. Kalinowym.

Ks. Paweł Gędźba – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Mikołaja w Liszkach i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Mikołaja w Chrzanowie.

Ks. Krzysztof Gil – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Chrystusa Króla w Krakowie-os. Gotyk i mianowany wikariuszem w parafii pw. Najświętszej Rodziny w Zakopanem.

Ks. Sławomir Głuszek – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworniku i mianowany wikariuszem w parafii pw. MB Królowej Polski w Ryczowie.

Ks. Kamil Gołuszka – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Krakowie-os. Dywizjonu 303 i mianowany wikariuszem w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka Redemptor Hominis w Krakowie.

Ks. Mariusz Grzechynka – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Najświętszej Rodziny w Zakopanem i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Mikołaja w Chrzanowie.

Ks. Krzysztof Halaczek – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Stanisława BM i św. Wacława w Krakowie-Wawelu i mianowany wikariuszem w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim.

Ks. Łukasz Jachymiak – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Marcina w Krzeszowicach oraz z zadań animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Krzeszowice i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Stanisława BM i św. Wacława w Krakowie-Wawelu.

Ks. Jan Jakubiec – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Brzeziu z podjęciem posługi w parafii pw. Wszystkich Świętych w Rudawie.

Ks. Lesław Kaczmarczyk – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Jacka w Groniu-Leśnicy i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Szczepana w Krakowie.

Ks. Henryk Kamiński – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. MB Pocieszenia w Budzowie i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Zubrzycy Górnej.

Ks. Rafał Kasperek – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela Człowieka – Redemptor hominis w Krakowie i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Sebastiana w Skomielnej Białej.

Ks. Karol Kolczak – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach oraz z zadań animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Mogilany i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Barbary w Libiążu.

Ks. Janusz Korbel – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Michała Archanioła w Zubrzycy Górnej i mianowany wikariuszem w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy.

Ks. Michał Kowalcze – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Choczni i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Krakowie-Krowodrzy.

Ks. Dominik Kowynia – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Brata Alberta w Nowym Targu-Niwie i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Sieprawiu.

Ks. Michał Królik – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie-Kurdwanowie z poleceniem pełnienia zadań pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela Przeciszowie.

Ks. Andrzej Kubieniec – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Małgorzaty, dziewicy i męczennicy w Raciborowicach i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Wojciecha BM w Mucharzu.

Ks. Jacek Kuczmier – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Krakowie-Krowodrzy i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Mikołaja w Pcimiu.

Ks. Marek Kulman – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej i mianowany wikariuszem w parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Krakowie-Mydlnikach.

Ks. Michał Kwiecień – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej oraz z zadań animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Jabłonka i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie-Prądniku Czerwonym.

Ks. Sławomir Łacny – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Wojciecha i MB Bolesnej w Modlnicy i mianowany wikariuszem w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Libiążu.

Ks. Marcin Maciążka – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Stanisława BM w Krakowie-Dąbiu.

Ks. Andrzej Madej – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Raciechowicach oraz z zadań animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Dobczyce i mianowany wikariuszem w parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie.

Ks. Robert Majka – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Mikołaja w Chrzanowie i mianowany wikariuszem w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Łagiewnikach.

Ks. Andrzej Małysa – zwolniony z obowiązków duszpasterskich spełnianych w parafii pw. MB Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach z poleceniem podjęcia posługi duszpasterskiej w parafii pw. św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ks. Michał Mąka – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała we Frydrychowicach i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Karola Boromeusza w Krakowie-os. ks. Siemaszki.

Ks. Robert Michałek – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Szczepana w Krakowie i mianowany wikariuszem w parafii pw. MB Różańcowej w Krakowie-Skotnikach.

Ks. Szymon Miłek – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Wojciecha BM w Mucharzu i mianowany wikariuszem w parafii pw. bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika w Krakowie-Złocieniu.

Ks. Michał Mleczek – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Stanisława BM w Krakowie-Dąbiu i mianowany wikariuszem w parafii pw. Narodzenia NMP w Zielonkach.

Ks. Konrad Natkaniec – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Krakowie-Mydlnikach i mianowany wikariuszem w parafii pw. MB Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach.

Ks. Dariusz Nawara – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Świętych Wojciecha i Jerzego w Zatorze i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Wojciecha w Krakowie-os. Bronowickim.

Ks. Jerzy Nawłoka – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. MB Fatimskiej w Krakowie-os. Podwawelskim i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Jacka w Groniu-Leśnicy.

Ks. Łukasz Nizio – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie-Prądniku Czerwonym i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Judy Tadeusza w Krakowie-Czyżynach.

Ks. Artur Noworyta – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Karola Boromeusza w Krakowie-os. ks. Siemaszki i mianowany wikariuszem w parafii pw. Narodzenia NMP w Płokach.

Ks. Tadeusz Palenik – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kłaju i mianowany wikariuszem w parafii pw. MB Królowej Polski w Krakowie-Nowym Ruczaju.

Ks. Krzysztof Piechowicz j. – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Anny w Krakowie.

Ks. Piotr Piekart – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Klemensa w Trzemeśni i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Kingi w Krakowie.

Ks. Piotr Pietruszka – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Marcina w Wiśniowej i mianowany wikariuszem w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bolechowicach.

Ks. Dariusz Pietrzak – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie-Prądniku Czerwonym oraz z zadań animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży w dekanacie Kraków-Prądnik i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Katarzyny w Nowym Targu.

Ks. Robert Pochopień – zwolniony z obowiązków duszpasterskich spełnianych w parafii pw. Wszystkich Świętych w Rudawi i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Kazimierza w Krakowie.

Ks. Piotr Podwyszyński – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Józefa w Krakowie-os. Kalinowym i mianowany wikariuszem w parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu.

Ks. Paweł Rachwał – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim i mianowany wikariuszem w parafii pw. MB Królowej Aniołów w Białym Dunajcu.

Ks. Krzysztof Rusnak – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bolechowicach i mianuje wikariuszem w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krakowie-Prądniku Czerwonym.

Ks. Jan Stołowski – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Niegowici i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

Ks. Paweł Sułko – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. MB Różańcowej w Krakowie-Skotnikach i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Krakowie-Krowodrzy.

Ks. Zbigniew Szkółka – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-os. Teatralnym i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Raciechowicach.

Ks. Przemysław Szumiec – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Anny w Zakrzowie z poleceniem podjęcia posługi duszpasterskiej w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-os. Teatralnym.

Ks. Robert Tupta – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Mikołaja w Liszkach.

Ks. Leszek Węgrzyn – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie-Łagiewnikach i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Anny w Zakrzowie.

Ks. Michał Woźniak – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach i mianowany wikariuszem w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini.

Ks. Szymon Wróbel – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Krakowie-os. Ruczaj oraz z zadań animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży w dekanacie Kraków-Salwator i mianowany wikariuszem w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej.

Ks. Wojciech Wylegała – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini i mianowany wikariuszem w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Mogilanach.

Ks. Grzegorz Zastawny – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Mikołaja w Pcimiu i mianowany wikariuszem w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Chełmku.

Ks. Rafał Żelazny – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach i mianowany wikariuszem w parafii pw. Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała we Frydrychowicach.

Pozostali Księża

Ks. Bogusław Batkiewicz – polecenie podjęcie posługi duszpasterskiej w parafii pw. Świętego Krzyża w Zakopanem.

Ks. Damian Dejner – zwolniony z obowiązków kapelana domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Zakopanem ze zgodą na urlop od obowiązków duszpasterskich spełnianych w Archidiecezji Krakowskiej.

Ks. Józef Habina – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika w Krakowie-Złocieniu oraz z pełnienia posługi kapelana Hospicjum dla Dzieci im. ks. J. Tischnera i mianowany duszpasterzem chorych Archidiecezji Krakowskiej, koordynatorem pracy kapelanów szpitali w Archidiecezji Krakowskiej z poleceniem podjęcie obowiązków kapelana Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Ks. Gracjan Hebda – zwolniony z obowiązków wiceekonoma Archidiecezji Krakowskiej z powierzeniem współpracy z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.

Ks. Bartłomiej Kleszcz – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Strumianach i powierzenie obowiązków kapelana domu zakonnego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Zakopanem.

Ks. Daniel Tomczak – zwolniony z obowiązków duszpasterskich spełnianych w parafii pw. św. Stanisława BM w Krakowie-Dąbiu z poleceniem podjęcia posługi duszpasterskiej w Rektoracie Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie z zachowaniem innych, powierzonych wcześniej zadań.

Ks. Krzysztof Wąs – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. MB Królowej Polski w Krakowie-Nowym Ruczaju i podjęcie obowiązków kapelana w Szpitalu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie oraz posługi duszpasterskiej w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Krakowie.

Ks. Michał Wicher – zwolniony z obowiązków wikariusza w parafii pw. Świętego Krzyża w Zakopanem ze zgodą na urlop od obowiązków duszpasterskich spełnianych w Archidiecezji Krakowskiej.

Praktyka duszpasterska Księży Diakonów

Dk. Mateusz Cudzich – skierowany na praktykę duszpasterską w parafii pw. św. Piotra Apostoła w Wadowicach.

Dk. Radosław Korkosz – skierowany na praktykę duszpasterską w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach.

Dk. Michał Krasowski – skierowany na praktykę duszpasterską w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Krzywaczce.

Dk. Artur Kulak – skierowany na praktykę duszpasterską w parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach.

Dk. Piotr Leśniak – skierowany na praktykę duszpasterską w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Libiążu.

Dk. Grzegorz Liput – skierowany na praktykę duszpasterską w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Kasince Małej.

Dk. Jakub Łabuz – skierowany na praktykę duszpasterską w parafii pw. św. Klemensa w Wieliczce.

 

 

 

10

 

Ruszyły zapisy na

42. Pieszą Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę

Rozpoczęły się zapisy na 42. Pieszą Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę. W tym roku będą się one odbywały zarówno tradycyjnie w bazach wspólnot, jak i w formie online.

Ruszyły zapisy na 42. Pieszą Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę

Na stronie internetowej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej dostępny jest formularz zapisów do poszczególnych wspólnot pielgrzymkowych.

Po wybraniu wspólnoty osoba, która chce zapisać się w formie online, powinna następnie wybrać odpowiednią grupę, z którą chce pielgrzymować. Jeśli któraś z grup prowadzi wyłącznie zapisy stacjonarne, przy nazwie tej grupy pojawi się taki komunikat.

Przy zgłaszaniu się na pielgrzymkę należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie grupy w tym roku będą pielgrzymować, jednocześnie pojawią się nowe grupy, do których można się zgłaszać.

W przypadku zapisów osób niepełnoletnich podczas odbierania materiałów w bazach wspólnot, należy mieć ze sobą oświadczenie udziału małoletniego w Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej.

Do udziału w pielgrzymce zapraszamy również wszystkie osoby pochodzące z Ukrainy. W każdej ze wspólnot zostanie utworzona dodatkowa grupa, przeznaczona dla pielgrzymów z Ukrainy.

Ofiara na pokrycie kosztów pielgrzymki może być uiszczona na trzy sposoby:

   poprzez przelew internetowy,

   poprzez przelew tradycyjny,

   za pomocą gotówki podczas odbierania materiałów pielgrzymkowych w bazie danej wspólnoty.

Standardowa ofiara na 42. Pieszą Pielgrzymkę Krakowską wynosi:

   normalna uczestnika – 100,00 zł.

   ulgowa uczestnika /młodzież do końca szkoły podstawowej, służby / – 50,00 zł.

   Bezpłatnie – dzieci do 6 lat.

Ze względu na długość trasy i liczby dni pielgrzymowania ofiary mogą różnić się w zależności od danej wspólnoty.

We wspólnocie VIII, która wyrusza 4 sierpnia ofiary będą wynosić:

   ofiara normalna uczestnika – 120,00 zł.

   ofiara ulgowa uczestnika /młodzież do końca szkoły podstawowej, służby / – 60,00 zł.

   Bezpłatnie – dzieci do 6 lat.

Zapisy online trwają w dniach 15 czerwca – 4 sierpnia.

Po zapisaniu się na pielgrzymkę w formie online pielgrzymi w dniach 1-5 sierpnia w bazach wspólnot będą mogli odebrać materiały. Osoby zapisane w formie online podczas odbioru materiałów powinny pokazać potwierdzenie otrzymane na maila. W przypadku rezygnacji z udziału w 42. Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej informację taką należy zgłosić bezpośrednio do przewodnika danej wspólnoty.

Informacje o wspólnotach i grupach oraz prowadzonych przez nich formach zapisów:

1. Wspólnota I:

   grupa 1 – zapisy online i tradycyjne

   grupa 2 – zapisy online i tradycyjne

   grupa 2’CL – grupa niedostępna

   grupa 3 – zapisy tradycyjne

   grupa 3 zapisy online i tradycyjne

   grupa 4 – zapisy online i tradycyjne

   grupa 5 – zapisy online i tradycyjne

   grupa ukraińska – pójdzie jako grupa 1 /Patron św. Michał Archanioł – Група св. Архангела Михаїла

2. Wspólnota II – zapisy prowadzone na stronie internetowej Wspólnoty.

   grupa 6 – braterska

   grupa 7 – franciszkańska

   grupa 8 – misjonarska

   grupa 9 – rodzinna

   grupa 10 – misyjna

   grupa 11 – jezuicka

   grupa 12 – akademicka

   grupa 13 – młodzieżowa

   grupa 14 – pijarów

   grupa 15 – salezjańska

   grupa ukraińska

3. Wspólnota III – zapisy prowadzone od 1 lipca

   grupa 17

   grupa 18

   grupa 19

   grupa 20

   grupa 21

   grupa 22

   grupa 23

   grupa ukraińska

4. Wspólnota IV – zapisy online i tradycyjne

   grupa 24

   grupa 25

   grupa 26

   grupa 27

   grupa 28

   grupa 29

   Karan

   grupa ukraińska

5. Wspólnota V – zapisy wyłącznie tradycyjne

   grupa I – Myślenice – zapisy tradycyjne

   grupa II – Gdów – zapisy tradycyjne

   grupa III – Niepołomice – zapisy tradycyjne

   grupa IV – Mszana Dolna – zapisy tradycyjne

   grupa ukraińska – zapisy tradycyjne

6. Wspólnota VI – zapisy online i tradycyjne

   grupa I

   grupa II

   grupa III

   grupa ukraińska

7. Wspólnota VII – zapisy online i tradycyjne

   grupa 1 Chrzanów

   grupa 2 Libiąż

   grupa 3 Spytkowice – Zator

   grupa 4 Trzebinia

   grupa ukraińska

8. Wspólnota VIII – zapisy online i tradycyjne

   Wspólnota VIII – SUSKA

   grupa ukraińska

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

 

 

 

Święci i błogosławieni w tygodniu

 

3 lipca - św. Tomasz Apostoł
3 lipca - św. Leon II, papież
3 lipca - św. Rajmund Gayrard, prezbiter
4 lipca - św. Elżbieta Portugalska, królowa
4 lipca - bł. Piotr Jerzy Frassati, tercjarz
4 lipca - bł. Maria od Ukrzyżowanego (Curcio), zakonnica
4 lipca - bazylika metropolitalna w Krakowie
5 lipca - św. Antoni Maria Zaccaria, prezbiter i zakonnik
5 lipca - św. Maria Goretti, dziewica i męczennica
5 lipca - św. Atanazy z góry Athos, opat
6 lipca - bł. Maria Teresa Ledóchowska, dziewica i zakonnica
6 lipca - św. Dominika, dziewica i męczennica
7 lipca - bł. Benedykt XI, papież
7 lipca - święci męczennicy Grzegorz Grassi, biskup, Herminia, dziewica, i Towarzysze
7 lipca - bł. Maria Romero Meneses, zakonnica
7 lipca - bł. Piotr To Rot, męczennik
7 lipca - św. Firmin z Amiens, biskup i męczennik
8 lipca - św. Jan z Dukli, prezbiter
8 lipca - św. Edgar Spokojny, król
8 lipca - św. Eugeniusz III, papież
8 lipca - św. Kilian, biskup i męczennik
8 lipca - bł. Piotr Eremita, zakonnik
8 lipca - święci Akwila i Pryscylla
9 lipca - święci męczennicy Augustyn Zhao Rong i Leon Mangin, prezbiterzy, i Towarzysze
9 lipca - św. Weronika Giuliani, dziewica
9 lipca - bł. Joanna Scopelli, zakonnica
9 lipca - święci Jan z Kolonii, prezbiter, Jan z Osterwijk, Mikołaj Pick, Willad i Towarzysze, męczennicy z Gorkum
9 lipca - św. Hadrian III, papież
9 lipca - bł. Adrian Fortescue, męczennik
9 lipca - bł. Fidelis Chojnacki, zakonnik i męczennik
10 lipca - św. Antoni Peczerski, opat

10 lipca - św. Jan Gwalbert, opat

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna: (oprócz sobót, I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka - red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii: www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.