OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

2. niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
11 kwietnia 2021 r.

  1. Dzisiaj przypada niedziela Miłosierdzia Bożego - dzień naszego odpustu parafialnego. To święto dla grzeszników. Jezus powiedział o nim do siostry Faustyny: “W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar”. Należy być w łasce uświęcającej, przyjąć Komunię św. (także duchowo) i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego.
  2. Spowiedź sakramentalna jest możliwa podczas każdej Mszy świętej.
  3. Dzisiaj o godz. 15:00 wspólna koronka do Miłosierdzia Bożego. Upraszajmy Miłosierdzie Boże dla świata i dla siebie.
  4. Pozostających w domach zachęcamy do łączności duchowej i uczestnictwa w nabożeństwach niedzielnych online za pośrednictwem Internetu (link na stronie parafii). Dbajmy o świąteczny i religijny charakter niedzieli.
  5. Dziękujemy osobom, które w Wielką Sobotę podzieliły się święconką. Zespół charytatywny Caritas przygotował i przekazał najuboższym 80 paczek żywnościowych. Dziękujemy ofiarodawcom i wolontariuszom.
  6. Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące na os. Piastów 34 zaprasza kandydatów i rodziców na “Dzień otwarty - online” w sobotę dnia 17 kwietnia 2021 r. w godz. 10:00 – 13:00. Ulotki są w kruchcie.
  7. Przy wyjściu z kościoła każdy otrzyma dzisiaj prezent odpustowy w postaci 10. maseczek jednorazowych do zakrywania ust i nosa. Chrońmy innych przed wirusem!
  8. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Biblijny. Ukochajmy Biblię, czytajmy ją codziennie, rozważajmy, przenośmy we własne życie.
  9. Bóg zapłać!' parafianom os. Na Stoku z bl. 22, 23, 24 za przedświąteczną pomoc i przekazaną ofiarę. W Waszej intencji odprawimy Mszę św. 7 kwietnia, a za Waszych zmarłych 14 kwietnia o godz. 18:00. W tym tygodniu zapraszamy parafian os. Na Stoku z bl. 23A i 24A. Kościół sprzątamy jutro od godz. 18:30 i w  sobotę o godz. 7:30.