OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
5 kwietnia 2021 r.

  1. Dzisiejsza taca jest naszym wsparciem dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
  2. Z racji uroczystego charakteru oktawy Zmartwychwstania Pańskiego w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  3. W przyszłą niedzielę, w Święto Miłosierdzia Bożego, przypada nasz parafialny odpust. W dniu odpustu parafialnego można uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie kar doczesnych za grzechy wcześniej popełnione, a już odpuszczone, za które dotąd nie odpokutowaliśmy na ziemi. Należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię (także duchową) oraz pomodlić się w intencjach Ojca świętego.
  4. Zgodnie z zaleceniem służb sanitarnych w nabożeństwach w kościele może uczestniczyć maksymalnie 45 osób. Proszę zajmować wyłącznie miejsca oznaczone plakietką. Dezynfekcja rąk przy wejściu do kościoła.
  5. Zapraszamy pozostających w domach do udziału w nabożeństwach poprzez transmisje online (link na stronie parafii).
  6. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazują ofiarę na kościół za pośrednictwem konta parafialnego: 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378. W obecnej sytuacji jest to ważna forma finansowego wsparcia parafii, która na bieżąco musi opłacać rachunki i pensje dla pracowników kościelnych.