OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

2. niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego
19 kwietnia 2020 r.

 1. Dzisiaj przypada dzień naszego odpustu parafialnego. O godz. 11:00 suma odpustowa transmitowana na żywo w Internecie ze strony parafii. Możemy mieć udział w duchowych darach i uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie kar doczesnych za grzechy już nam odpuszczone, ale dotąd nieodpokutowane na ziemi. Należy być w łasce uświęcejącej, przyjąć Komunię św. (także duchową) i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego.
 2. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej za pośrednictwem TV i radia. Podejmujmy w domach modlitwę rodzinną i małżeńską.
 3. Od dzisiaj, codziennie o godz. 15:00, wspólna koronka do Miłosierdzia Bożego. Upraszajmy dla świata i dla siebie Miłosierdzie Boże.
 4. Spowiedź sakramentalna jest możliwa podczas Mszy świętej.
 5. Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi, od jutra we Mszy św. w naszym kościele będzie mogło uczestniczyć jednocześnie 55 osób. Proszę zajmować wyłącznie oznaczone miejsca, począwszy od ołtarza. Obowiązują maseczki. Wejście do kościoła na 15 minut przed rozpoczęciem nabożeństwa.
 6. W związku z powyższym wracamy do grafiku i prosimy o pomoc w sprzątaniu kościoła parafian z os. Na Wzgórzach z bl. 10 i 12. Kościół sprzątamy jutro od godz. 18:30 i w sobotę od godz. 8:00. Przyjdźcie, proszę, abyśmy sprawnie odkurzyli i zdezynfekowali ławki oraz wnętrze. Każda para rąk się liczy.
 7. Pamiętajmy, że czas epidemii trwa. Pomagajmy w zakupach starszym sąsiadom i osobom samotnym. “Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich, Mnieście uczynili” – zapewnia nas Jezus.
 8. Odwołujemy wakacyjny wyjazd rowerowy. Po zwrot zaliczki proszę zgłaszać sie do ks. Piotra.
 9. I Komunia św. dzieci jest przeniesiona na po wakacjach, zależnie od aktualnej sytuacji epidemicznej.
 10. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą parafię poprzez ofiary wpłacane na rachunek bankowy. Przypominamy, że ofiary te podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, w zeznaniu rocznym PIT.
 11. Stosujmy się wszyscy do zaleceń sanitarnych i koniecznych ograniczeń spowodowanych epidemią, aby uchronić życie i zdrowie najsłabszych spośród nas. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych, i wspierajmy się wzajemnie!