BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

                                                          

Ojciec rodziny (lub przewodniczący) zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie jeden z uczestników odczytuje tekst z Pisma Świętego.

(1 Tes 5, 16-18) 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie.
W każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

  

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

PO POSIŁKU ojciec rodziny (lub przewodniczący) mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 
   

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie w Waszym domu źródłem radości, nadziei i pokoju, a Jego łaska wypełni każde serce. Radosnego Alleluja!

życzą ks. Jan Abrahamowicz wraz z Księżmi Współpracownikami

 
   

 

                                             

W Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę o godz. 19:00
transmisja z liturgii on line w: www. wzgorza.diecezja.krakow.pl