OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. niedziela Wielkiego Postu – 10 marca 2019 r.


 1. Dzisiaj, pokażdejMszyśw. ipoGorzkichżalach, kwestanarzecz33-letniej MonikiZielińskiej, sparaliżowanejmatkitrójkidzieci, która od dwóchlatwalczy o powrót do zdrowiaidzieci.Jejrehabilitacja jest bardzokosztowna (20 tysięcyzłmiesięcznie), dlategoprosimy o pomocidziękujemyw imieniuMonikizakażdewsparcie.
  1. O godz. 17:00 zapraszamynaGorzkieżale z kazaniempasyjnym.
  2. Od jutra, w okresieWielkiegoPostu, o godz. 5:30 WspólnotaDrogiNeokatechu-menalnejzapraszanawspólnąjutrznię, w dolnymkościele.
  3. SpotkaniegrupywsparciaNadzieja” dlaosóbopuszczonychprzezwspółmałżonka, samotnychporozwodzie, badź w separacji jest wyjątkowo w środę o godz. 19:00. Początek w kościele.
  4. W piątkiWielkiegoPostudrogakrzyżowajest o godz.: 8:00, 15:00, 16:30 (dladzieci) i 18:30 (dlamłodzieży).
  5. W tymtygodniuprzypada III piątekmiesiąca. O godz. 18:00 w górnymkościele: Mszaśw. ispotkaniegrupymodlitewnejśw. o. Pio. O godz. 18:00 w dolnymkościele: nabożeństwoispotkanieduszpasterstwazwiązkówniesakramentalnych.
  6. Jużdziśinformujemy, żerekolekcjewielkopostnedlaosóbżyjącychw niesakramentalnychzwiązkachmałżeńskichodbędąsięw naszymkościele w dniach18 – 20marca, o godz. 19:00.
  7. W sobotę 16 marcawycieczkarowerowa do klasztoru w MogileinaKopiecWandy. Wyjazd o godz. 15:00 z parking parafialnego.
  8. Dwudniowapielgrzymkarowerowa do Sanktuariumbł. KarolinyKózkówny w Zabawie, Wał-Rudzie k. Tarnowaodbędziesię w dniach 30 - 31 marca. Zapisy do dnia 24 marca w zakrystii. Więcejinformacjinaplakaciei u ks. Piotra.
  9. Różeróżańcowei Legion Maryizapraszają do udziałuw 2-dniowej pielgrzymceparafialnej w dniach 4-5 maja 2019 „SanktuariaMaryjneWarmii, Mazur iMazowsza”. NawiedzimyPolaGrunwaldzkie, Giżycko,Gietrzwałd, Gierłoż,ŚwiętąLipkę, Niepokalanów, Warszawę (Żoliborz). Kosztwyjazdu: 260 zł(autokar, ubezpieczenie,biletywstępu, obiadokolacja, śniadanie). Zapisy z wpłatąpierwszejraty: 100 złprzyjmujemy do 14 kwietnia w zakrystii. Więcejinformacjinaplakacie.
 2. SpotkanieAkcjiKatolickiejodbędziesię21 marca 2019 o godz. 18:30, naplebanii.
 1. 'Bógzapłać!' parafianomos. Na Wzgórzach z bl. 28, 29 i 30zatroskę o świątynięi przekazanąofiarę. W WaszejintencjiodprawimyMszęśw. 13 marca, a zaWaszychzmarłych 20marcao godz. 18:00. W tymtygodniuzapraszamyparafianos. Na Wzgórzach z bl. 33, 34, 35. Kościółsprzątamyjutroodgodz. 18:30 i w sobotęodgodz. 8:00.