WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA

 

         26/664                   -              24 czerwca 2018 R.B.

INTERNETOWE WYDANIE TYGODNIKA „WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA”

„Błogosławieni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

 

4

 

24 czerwca 2018 r.

 

Niedziela

 

Niedziela XII tygodnia okresu zwykłego

 

6

 

Każda rodzina cieszy się z narodzin dziecka, które jest owocem miłości rodziców i darem Boga. Z każdym dzieckiem są związane plany i marzenia, że wyrośnie na wspaniałego człowieka i będzie dumą rodziny.

Jan Chrzciciel nie przychodzi na świat, aby zrealizować rodzinne ambicje. On przychodzi, aby przygotować ludzkie serca na przyjęcie Mesjasza i zaświadczyć, że Jezus z Nazaretu jest Zbawicielem świata.

 

5

 

W dzisiejszym numerze:

- Bóg jest łaskawy
- Dziś wspominamy przyjście na świat św. Jana Chrzciciela
- Trzy cechy Jana dla nas
- Mamonie pułapki
- 55 lat służby Chrystusowi i Kościołowi
- Zmiany personalne w archidiecezji krakowskiej
- Święci i błogosławieni w tygodniu.
 
 
7
 

Bóg jest łaskawy

Imiona odgrywają bardzo ważną rolę w biblijnej tradycji. Niejednokrotnie mają symboliczny wymiar – oddają charakter człowieka, jego powołanie czy okoliczności, w jakich przychodzi na świat. Mogą też być przesłaniem dla otoczenia – zwłaszcza wtedy, kiedy sam Bóg nadaje komuś imię. Anioł zwiastuje Maryi, że jej syn ma nosić imię Jezus, czyli „Pan wybawia”. Syn Elżbiety i Zachariasza, którego imię również ogłasza anioł Gabriel, ma się nazywać Jan (Yochanan) – „Pan jest łaskawy”. Właśnie to imię kryje w sobie klucz do lepszego zrozumienia dzisiejszej Ewangelii.

Anioł ukazuje się Zachariaszowi w świątyni, w trakcie wykonywania czynności kapłańskich, i oznajmia mu, że Bóg wysłuchał jego próśb – wreszcie doczeka się potomka. Zachariasz nie dowierza, ponieważ po ludzku wydaje się to niemożliwe. Jako znak jego niewiary Bóg zmusza go do milczenia przez dziewięć miesięcy, aż do momentu urodzenia się chłopca. Dlaczego Zachariasz musi milczeć? Bóg zamyka usta tym, którzy są „zbyt mądrzy”, którzy chcą pouczać nawet Boga, co jest możliwe, a co nie. Stary Zachariasz, sprawiedliwy i nienaganny, nie zrozumiał do tej pory najważniejszej prawdy – „Pan jest łaskawy”. Dlatego musi zamilknąć, aby potem z całą mocą ją wyznać. Pomimo niezrozumienia ze strony otoczenia Zachariasz wypełnia nakaz anioła i nadaje synowi imię Jan. Jest to prawdziwe wyznanie wiary – „Pan jest łaskawy”. To wyznanie przywraca mu mowę i prowadzi do uwielbienia.

Tak jak Zachariasz, każdy człowiek wierzący pozostaje niemy, dopóki nie uwierzy i nie wyzna, że „Pan jest łaskawy”. Może jak Zachariasz skrupulatnie wypełniać przepisy, brać udział w kulcie, ale nie jest zdolny prawdziwie wielbić Boga.

 

Rafał Wędzicki OP - ur. 1986, dominikanin, student Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie

 

 

6

 

Dziś wspominamy przyjście na świat

św. Jana Chrzciciela

 

Dziś wspominamy przyjście na świat św. Jana Chrzciciela, natomiast 29 VIII wspominamy Jego męczeńską śmierć. Zginął za to, że wypomniał Herodowi jego kazirodczy związek z Herodiadą, żoną swego przyrodniego brata Filipa. O Janie Chrzcicielu Jezus powiedział, że "między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela".

Jak przystało na autentycznego proroka, Jan dał świadectwo prawdzie bez kompromisów. Obnażał łamanie przykazań Bożych, nawet kiedy dopuszczali się tego możni. I tak kiedy oskarżył o zdradę Heroda i Herodiadę, przypłacił to życiem, przypieczętowując męczeństwem swą służbę Chrystusowi, który jest wcieloną Prawdą.

Jan był synem kapłana Zachariasza i Elżbiety, krewnej Maryi. Jego narodzenie zwiastował ojcu anioł Gabriel. Zapowiedział też Zachariaszowi, że dziecko ma otrzymać imię Jan. Już w łonie matki spotkał się pierwszy raz z Jezusem, kiedy to Maryja odwiedziła Elżbietę. Wtedy Elżbieta została napełniona Duchem Świętym, co tradycja tłumaczy, że Jan również został napełniony łaską uświęcającą, a więc uwolniony od grzechu pierworodnego. Z tej przyczyny Kościół - całkiem wyjątkowo - obchodzi uroczystość ku czci świętego nie tylko w dniu śmierci - 29 VIII, jak to jest przyjęte, ale także w dniu narodzin - 24 VI .

Kult św. Jana Chrzciciela należy do najdawniejszych. Od IV w. powstawały kościoły ku jego czci. Najsławniejszym jest bazylika św. Jana na Lateranie w Rzymie, pierwotnie katedra papieży.

Do najgłówniejszych sanktuariów św. Jana należała też bazylika wystawiona ku jego czci w Damaszku przez cesarza Teodozego I Wielkiego (379-395). Dzisiaj jest to meczet turecki. W jego zachodniej części znajduje się marmurowy grobowiec, mający według tradycji zawierać głowę św. Jana (Turcy bowiem czczą św. Jana jako jednego z proroków).

Natomiast pod Jerozolimą na miejscu domku świętych Elżbiety i Zachariasza stoi dziś kościół. Święty Jan Chrzciciel jest patronem Florencji, Malty, Burgundii, Prowansji, Amiens oraz archidiecezji warszawskiej. Przyjęli go także za patrona karmelici i maltańczycy (joannici).

 

 

8

 

Trzy cechy Jana dla nas

 

Istotnie ręka Pańska z nim była... Co za piękny komplement w ustach Ewangelisty. Ręka Pańska oznacza Bożą pomoc, jakże więc wielkim przywilejem owego wsparcia z wysoka cieszył się Jan Chrzciciel! Pan Bóg, dając człowiekowi zadanie, uposaża go w odpowiednią łaskę do wykonania zamierzonego dzieła. Tej łaski najwidoczniej nie poskąpił Janowi, poprzedzającemu Mesjasza...

Co tak szczególnego jest w owym ostatnim proroku Starego Testamentu, że świętujemy zarówno jego narodzenie w ziemskim wymiarze, jak i narodziny dla nieba przez męczeńską śmierć? Jak to już zwykło być, w Bożych annałach zapisane są niezbadane wyroki – i spośród wielu proroków akurat Janowi przypadło przygotowanie serc Izraelitów na bezpośrednie spotkanie z Mesjaszem! Oto jego szczególna rola, której sam był doskonale świadom, o czym przypominają Dzieje Apostolskie: "Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach".

Najważniejszym więc wyróżnieniem Jana jest rola, jaką obdarzył go Bóg – stąd jego szczególne miejsce na kartach historii zbawienia. Kościół to miejsce dostrzega i bierze Jana za przykład, bo sam głosi Dobrą Nowinę, jaką otrzymał w depozycie od Jezusa Chrystusa. I w tym głoszeniu właśnie Jan nie przestaje dawać nam wskazówek aktualnych i na czasy współczesne – o czym mówi nam jego życie pełne odwagi, wyrzeczenia i zasłuchania się w Boga. Rozważmy te cechy.

Po pierwsze odwaga, z jaką przyszło Janowi wzywać do nawrócenia wobec wszechobecnego zepsucia ludzi w czasach, w których żył. Czyż i dzisiaj nie potrzeba wśród chrześcijan ludzi, którzy odważnie będą nazywać po imieniu grzechy i wynaturzenia, tak jak mówi o nich Biblia? Czasy dzisiejsze wcale aż tak istotnie w mentalności ludzkiej nie różnią się od tych Janowych... Odwaga jest jedną z najcenniejszych postaw płynących z wiary, gdyż pozwala na wierność osobie Boga.

Drobnym, ale bardzo istotnym elementem wcielania tej odwagi wiary w życie jest aspekt wyrzeczenia, dzisiaj mocno przytłumiony przez lansowaną postawę konsumpcjonizmu. Co ciekawe, z powodu zdrowia, z pobudek estetycznych stać nas na wyrzeczenia – jednak z powodu wiary już coraz mniej skłonni jesteśmy do wyrzeczeń... A Jan nie był dziwakiem w tym względzie, ale osobą, która poprzestaje na tym, co konieczne do przeżycia. Gdyby dzisiaj każdy mieszkaniec krajów bogatych poprzestał na tym, co konieczne do przeżycia, to nie zabrakłoby środków do życia ludziom biednym na całym globie... Żeby żyć, człowiek potrzebuje nieco zjeść, ubrać się i mieć zajęcie oraz schronienie w postaci domu. Nie potrzebuje dwóch telefonów komórkowych, trzech samochodów i kilku komputerów... Do przeżycia one się nie nadadzą, co wie ten, kto spędził kilka dni na pustyni – tam się liczy prowiant, zwłaszcza napój oraz okrycie od słońca za dnia i chłodu w nocy. Jan przeszedł szkołę pustyni, dlatego nie żył w świecie wyimaginowanych wartości, ale w realnym środowisku. Trzeba dzisiaj sporo odwagi, aby nie dać się zagonić do biegu „po trupach” o coraz to więcej w każdej dziedzinie! To ani nie rozwija, ani nie czyni życia pełniejszym, wręcz przybywa balastu i obciążenia w codzienności...

Ostatnia postawa, na którą Kościół winien zwracać uwagę, patrząc na Jana, wybija się na sam przód – to zasłuchanie w Boga: modlitwa zatopiona w ciszy, w czym Janowi sprzyjało mieszkanie na pustyni... Kościół może głosić tylko to, co usłyszy, a że wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego, to i ono ma centralne miejsce w przepowiadaniu Kościoła. Nie głosi on siebie, ale Boga z Jego poglądami na życie, a nie są to poglądy odstające od rzeczywistości – za to z pewnością poglądy niewygodne! I dlatego odwaga jest potrzebna także w tym zasłuchaniu, aby wiernie głosić słowo innym!

Mamy trzy postawy wypływające z życia świętego proroka, które winny inspirować każdego chrześcijanina mieniącego się zaszczytnym tytułem członka Kościoła. Zasłuchanie w słowo Boże na modlitwie, poprzestawanie na tym, co do życia konieczne oraz odwaga do życia według Bożych standardów dają razem siłę do wypełnienia Bożego pragnienia wyrażonego przez proroka Izajasza: "Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi". Tylko wówczas światło naszego życia rozbłyśnie, gdy zapali się modlitwą, ascezą i odwagą, czego wzorem pozostaje największy spośród ludzi – Jan Chrzciciel, pochodnia oczyszczająca drogę dla Mesjasza...

ks. Dawid Leśniak

 

 

10

 

55 lat służby Chrystusowi i Kościołowi

 

- Dziś pragniemy podziękować Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi za to, że przyjął nas do swojej służby. Pragniemy Mu podziękować za dar kapłaństwa - za to, że nas wybrał i posłał jako robotników na Boże żniwo - mówił kardynał Stanisław Dziwisz podczas uroczystej Mszy św., sprawowanej w Katedrze Wawelskiej w 55. rocznicę swoich święceń kapłańskich. Wraz z księdzem kardynałem we Mszy św. uczestniczyli też m.in.: bp Jan Zając, bp Tadeusz Rakoczy, ks. Julian Kóska, ks. Janusz Bielański, ks. prof. Jan Maciej Dyduch, ks. Jakub Gil, którzy także obchodzą 55-lecie służby kapłańskiej.

Na początku homilii, kardynał przywołał słowa Ewangelii o dobrym pasterzu. Podkreślił, że Chrystus zna swoje owce, a więc tworzy z nimi głęboką i osobistą relację, a także z miłości oddaje za nie swoje życie.

- Nam, uczestniczącym w pasterskiej misji Chrystusa, nie pozostaje nic innego, jak w naszym kapłańskim życiu oddać się Jezusowi do dyspozycji, odtwarzać Jego najgłębsze postawy, dobroć Jego Serca, łagodność Jego spojrzenia, gotowość, by kochać i służyć.

Hierarcha zwrócił uwagę na obecność w dziejach Kościoła licznego orszaku pasterzy, którzy przez swoją ofiarną służbę wiernie przybliżali się do Ewangelicznego ideału. Jednym z nich był św. Stanisław. Jego jednoznaczna postawa moralna stała się zasiewem wiary, nadziei i miłości dla całego Kościoła.

- Wiemy, że logika i kryteria Ewangelii odmienne są od naszej ludzkiej logiki i ludzkich kryteriów osądzania spraw i wydarzeń. To, co wtedy, w 1079 roku, w zaraniach polskiej państwowości i misji Kościoła na polskiej ziemi mogło wydawać się tragedią i nieszczęściem, stało się fundamentem ładu moralnego w naszej Ojczyźnie. Bóg również ze zła potrafi wyprowadzić dobro, znacznie większe i trwalsze od zła. Tak jest zawsze w wypadku męczeńskiej śmierci uczniów Chrystusa, którzy składają Mu najwyższe świadectwo.

Kolejnym przykładem pasterza, który z wielką troską i miłością dbał o swoje owce był Jan Paweł II. Kardynał zwrócił uwagę na szczególną więź, jaka łączyła go z papieżem. Dodał, że towarzyszył mu podczas całego pontyfikatu, był świadkiem jego służby Kościołowi, a po śmierci Jana Pawła II - doczekał jego kanonizacji i beatyfikacji.

- Jesteśmy przekonani, że on nam duchowo towarzyszy, wspiera nas, bo przecież byliśmy i jesteśmy bliscy jego pasterskiemu sercu. Nie można zrozumieć pięćdziesięciu pięciu lat naszej służby w Kościele bez św. Jana Pawła II. On na zawsze wpisał się w osobistą i zbiorową historię naszego życia i naszego seminaryjnego rocznika. Jest za co dziękować Bogu.

Na zakończenie homilii, kardynał dziękował Bogu za kapłańską służbę, modlił się za nieżyjących kolegów rocznikowych, a także o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

- Wierząc głęboko w tajemnicę Świętych Obcowania, powierzamy orędownictwu Świętych wszystkie nasze sprawy, nasze pragnienia i nadzieje, naszą kapłańską służbę - do końca. Prosimy o wsparcie z wysoka spoczywającego w Katedrze św. Biskupa i Męczennika Stanisława oraz św. Królową Jadwigę. Prosimy o wsparcie i błogosławieństwo z wysoka św. Jana Pawła II. Niech nam pomaga służyć do końca. Tak jak on.

Kardynał Stanisław Dziwisz przyjął święcenia kapłańskie 23 czerwca 1963 roku z rąk kardynała Karola Wojtyły. Dwa lata pracował jako wikariusz w Makowie Podhalańskim, a następnie rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu liturgiki na Wydziale Teologicznym w Krakowie. Był kapelanem kardynała Karola Wojtyły, a później osobistym sekretarzem papieża.

 

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska

Fot. Andrea Nardotto

 

 

9

 

Mamonie pułapki

 

Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko (jedzenie, picie, przyodziewek) będzie wam dodane. Wskazanie i obietnica Jezusa są jasne. Ale kto tak naprawdę wciela to wskazanie w życie? Kto tej obietnicy ufa? Na przykład - konkretnie - czy nawet jeśli troszczymy się niby o sprawy królestwa - budowę kościoła, zorganizowanie katolickiej szkoły, utrzymanie katolickiej strony internetowej - nie zastanawiamy się najpierw, skąd na to wziąć pieniądze? I stawiamy sprawy tak, że te pieniądze są potrzebne, byśmy mogli lepiej służyć Bogu? Że te pieniądze służąc dobrej sprawie służą Bogu?

Niby wszystko w porządku. Pieniądze przeznaczone na dobry cel. Wygospodarowane, zdobyte, wyżebrane w dobrym celu. Ale czy w tym momencie, starając się służyć Bogu, nie stajemy się niezauważalnie dla siebie samych sługami Mamony? Czy uznając, że bez nich nie da się dobrze służyć Bogu nie stawiamy ich ponad Boga? No bo okazuje się, że nawet Bóg potrzebuje Mamony. I bez niej czcić Boga i pracować dla królestwa się nie da...

Służyć Bogu, służyć Jego królestwu, służyć Jego sprawie ufając, że potrzebne pieniądze też się znajdą. Nie odwrotnie, służyć Mamonie, by ta mogła zrobić łaskę Bogu. Granica między jedną a drugą postawą czasem nieostra, ale jednak to różnica fundamentalna...

 

 

11

 

Zmiany personalne w archidiecezji krakowskiej

Lista nominacji na nowe parafie i urzędy kapłanów archidiecezji krakowskiej.

Z M I A N Y - czerwiec 2018 r.

PROBOSZCZOWSKIE

1/ ks. Jerzy Adamczyk zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Czarny Dunajec i mianowany proboszczem parafii św. Jana Ap. i Ew. w Zakopanem-Harendzie

2/ ks. Zdzisław Balon zwolniony z urzędu proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Chrzanowie-Kościelcu oraz z funkcji wicedziekana dekanatu Chrzanów i mianowany proboszczem parafii Narodzenia NMP w Myślenicach

3/ ks. Marian Błaszczyk zwolniony z urzędu proboszcza parafii Kacwin i mianowany proboszczem parafii Rudnik

4/ ks. Bogdan Brodowski zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rabce-Zdroju i mianowany proboszczem parafii NMP Królowej Polski w Chełmku

5/ ks. Jan Czepiel zwolniony z urzędu proboszcza parafii Murzasichle oraz z funkcji wicedziekana dekanatu Biały Dunajec i mianowany proboszczem parafii Czernichów

6/ ks. Edward Daleki - przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Tomice (zam.: parafia Tomice)

7/ ks. Jan Dziubek zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie-Kurdwanowie i mianowany proboszcze, parafii Krzczonów

8/ ks. Emil Furtak zwolniony z funkcji kapelana Domu Matki i Dziecka w Krakowie przy ul. Żywieckiej 16 i mianowany proboszczem parafii Gaj

9/ ks. Krzysztof Główka zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie-Kurdwanowie i mianowany proboszczem parafii Szklary

10/ ks. Wiesław Grzechynia zwolniony z urzędu proboszcza parafii Czernichów oraz z funkcji dziekana dekanatu Czernichów i mianowany proboszczem parafii Łapanów

11/ ks. Wacław Gubała - przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie-Kliny Borkowskie oraz z funkcji dziekana dekanatu Kraków-Borek Fałęcki i zwolniony z obowiązków cenzora kościelnego (zamieszkanie: DKCh w Krakowie-Swoszowicach)

11/ ks. Tomasz Gucwa - przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Czulice i mianowany penitencjarzem w parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie

12/ ks. Dariusz Guziak zwolniony z obowiązków spełnianych w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie i mianowany proboszczem parafii Świętego Krzyża w Krakowie

13/ ks. Tadeusz Jarzębak - przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Łapanów (zam.: parafia Łapanów)

14/ ks. Stanisław Kasela - przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Gaj (zam.: Skawica)

15/ ks. Aleksander Kasprzyk zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Więcławice i mianowany proboszczem parafii Tomice

16/ ks. Teodor Kilian - przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Szklary i zgoda na podjęcie posługi w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach (zam.: we własnym mieszkaniu w Krakowie)

17/ ks. Andrzej Klimara zwolniony z urzędu proboszcza parafii Sucha Beskidzka i mianowany proboszczem parafii św. Pawła Ap. w Wieliczce-Krzyszkowicach

18/ ks. Bogdan Kordula zwolniony z funkcji dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej i mianowany proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie-Ogrody

19/ ks. Tadeusz Kozak zwolniony z urzędu proboszcza parafii Waksmund oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dorosłych dekanatu Nowy Targ i mianowany proboszczem parafii Zielonki

20/ ks. Krzysztof Król zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Płoki i mianowany proboszczem parafii Waksmund

21/ ks. Krzysztof Kruk zwolniony z obowiązków wikariusz parafii Ludźmierz i mianowany proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Chrzanowie-Kościelcu

22/ ks. Paweł Kubani zwolniony z urzędu proboszcza parafii Świętego Krzyża w Krakowie i mianowany proboszczem parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Krakowie-os. Dywizjonu 303

23/ ks. Robert Kumela zwolniony z obowiązków spełnianych w parafii Podstolice i mianowany proboszczem parafii Będkowice

24/ ks. Bogdan Leśniak zwolniony z urzędu proboszcza parafii NMP Królowej Polski w Chełmku oraz z funkcji notariusza dekanatu Libiąż i mianowany proboszczem parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie-Kliny Borkowskie

25/ ks. Włodzimierz Łukowicz - przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie-Ogrody (zam.: parafia Skawina-Ogrody)

26/ ks. Wiesław Macuda - przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Krakowie-os. Dywizjonu 303 (zam.: parafia Kraków-os. Dywizjonu 303)

27/ ks. Stanisław Makowski - przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Narodzenia NMP w Myślenicach oraz z funkcji dziekana dekanatu Myślenice - otrzymał urlop zdrowotny (zamieszkanie: parafia Sułkowice)

28/ ks. Stefan Midor zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie-Prądniku Czerwonym oraz z funkcji penitencjarza na Cmentarzu Batowickim i mianowany proboszczem parafii Rybna

29/ ks. Janusz Moskała zwolniony z urzędu proboszcza parafii Krzczonów - otrzymał zezwolenie na podjęcie posługi w Archidiecezji Łódzkiej

30/ ks. Andrzej Olszowski - przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Zielonki (zam.: parafia NSPJ w Nowym Targu)

31/ ks. Wojciech Olszowski zwolniony z urzędu ekonoma Archidiecezji Krakowskiej i mianowany proboszczem parafii św. Klemensa w Wieliczce

32/ ks. Stanisław Olejak - przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Młoszowa (zam.: parafia Młoszowa)

33/ ks. Wiesław Popielarczyk zwolniony z urzędu proboszcza parafii św. Pawła Ap. w Wieliczce-Krzyszkowicach, z funkcji dziekana dekanatu Wieliczka Zachód oraz kapelana policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce i mianowany proboszczem parafii Sucha Beskidzka

34/ ks. Henryk Pyka - przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Ponikiew (zam.: parafia Ponikiew)

35/ ks. Stanisław Skowronek - przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Osielec (zam.: parafia Osielec)

36/ ks. Marek Stachura zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Przemienienia Pańskiego w Libiążu i mianowany proboszczem parafii Murzasichle

37/ ks. Antoni Staszeczka - przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii św. Jana Ap. i Ew. w Zakopanem-Harendzie

38/ ks. Kazimierz Szarek zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Poronin i mianowany proboszczem parafii Czulice

39/ ks. Zdzisław Targosz zwolniony z urzędu proboszcza parafii Będkowice i mianowany proboszczem parafii Ponikiew

40/ ks. Tadeusz Tokarz zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Mogilany i mianowany proboszczem parafii Osielec

41/ ks. Andrzej Wąchała - przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Rybna (zam.: parafia Rybna)

42/ ks. Władysław Zapotoczny zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Zawoja i mianowany proboszczem parafii Kacwin

43/ ks. Dariusz Zoń zwolniony z urzędu proboszcza parafii Rudnik i mianowany proboszczem parafii Młoszowa

WIKARIUSZOWSKIE

1/ ks. Adam Aleksandrowicz zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Niepokalanego Serca NMP w Trzebini-Sierszy i mianowany wikariuszem parafii Kasinka Mała

2/ ks. Piotr Anielski zwolniony z pomocy duszpasterskiej w parafii Osielec i skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii Rudawa

3/ ks. Wojciech Baran zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Marcina w Krzeszowicach oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Krzeszowice - otrzymał roczny urlop naukowy

4/ ks. Jacek Bernacik zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Józefa w Krakowie-os. Kalinowe i mianowany wikariuszem w wymiarze ½ etatu w par. Najświętszego Salwatora w Krakowie oraz skierowany do pracy w Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej w wymiarze ½ etatu

5/ ks. Marcin Bętkowski zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Białka Tatrzańska i mianowany wikariuszem parafii NSPJ w Krakowie-os. Teatralne

6/ ks. Jerzy Biernat zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Michała Arch. w Mszanie Dolnej i mianowany wikariuszem parafii MB Różańcowej w Chrzanowie

7/ ks. Rafał Bobek zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach i mianowany wikariuszem parafii św. Klemensa w Wieliczce

8/ ks. Mateusz Bochenek zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Sucha Beskidzka i mianowany wikariuszem parafii Ludźmierz

9/ ks. Robert Bukała zwolniony z obowiązków wikariusza parafii MB Różańcowej w Chrzanowie - otrzymał roczny urlop zdrowotny, z zamieszkaniem w parafii Filipowice

10/ ks. Grzegorz Bularz zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Chocznia oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Wadowice Północ i mianowany wikariuszem parafii Niegowić

11/ ks. Piotr Burtan zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Klemensa w Wieliczce i mianowany wikariuszem parafii św. Barbary w Libiążu

12/ ks. Rafał Buzała zwolniony z obowiązków wikariusza parafii NMP Królowej Polski w Krakowie-Woli Justowskiej i mianowany wikariuszem parafii Najświętszej Rodziny w Krakowie-Nowym Bieżanowie

13/ ks. Jarosław Chlebda zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Floriana w Krakowie i mianowany wikariuszem parafii MB Nieustającej Pomocy w Krakowie-Mistrzejowicach

14/ ks. Mirosław Cupek zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Rudawa i mianowany wikariuszem parafii Więcławice

15/ ks. Artur Czepiel zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Piotra Ap. w Wadowicach i mianowany wikariuszem parafii św. Judy Tadeusza w Krakowie-Czyżynach

16/ ks. Łukasz Dębski zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie-Prądniku Cz. i mianowany wikariuszem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini

17/ ks. Przemysław Druszcz zwolniony z obowiązków wikariusza parafii MB Różańcowej w Chrzanowie i mianowany wikariuszem parafii Świętego Krzyża w Zakopanem

18/ ks. Janusz Enz zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Najświętszej Rodziny w Krakowie-Nowym Bieżanowie i mianowany wikariuszem parafii Budzów

19/ ks. Sławomir Filipek zwolniony z obowiązków wikariusza parafii NSPJ w Krakowie-os. Teatralne i mianowany wikariuszem parafii Poronin

20/ ks. Andrzej Florczak zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju

21/ ks. Artur Gadocha zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Kwaczała i mianowany wikariuszem parafii św. Barbary w Libiążu

22/ ks. Piotr Gębka zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Karniowice-Dulowa

i mianowany wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Wzgórza Krzesławickie

23/ ks. Tomasz Gędłek zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie i mianowany wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Krakowie-Wróblowicach

24/ ks. Marian Giza mianowany wikariuszem parafii św. Pawła Ap. w Wieliczce-Krzyszkowicach

25/ ks. Artur Głąb zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Paszkówka i mianowany wikariuszem parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rabce-Zdroju

26/ ks. Łukasz Jachymiak zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Niedzica oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Niedzica i mianowany wikariuszem parafii św. Marcina w Krzeszowicach

27/ ks. Jacek Jastrzębski zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Groń-Leśnica oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Białka Tatrzańska i mianowany wikariuszem parafii MB Różańcowej w Niepołomicach-Jazy

28/ ks. Krzysztof Jobda zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Rudawa i mianowany wikariuszem parafii św. Jacka w Krakowie

29/ ks. Grzegorz Kaczmarczyk zwolniony z obowiązków wikariusza parafii MB Różańcowej z Niepołomicach-Jazy i mianowany wikariuszem parafii Zawoja

30/ ks. Lesław Kaczmarczyk zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Kalwaria Zebrzydowska oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Kalwaria i mianowany wikariuszem parafii Groń-Leśnica

31/ ks. Henryk Kamiński zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Siepraw i mianowany wikariuszem parafii Przeciszów

32/ ks. Krzysztof Karnas zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Rzeszotary i mianowany wikariuszem parafii św. Stanisława BM w Krakowie-Dąbiu

33/ ks. Maciej Kłos zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Niegowić i mianowany wikariuszem parafii Sucha Beskidzka

34/ ks. Tomasz Kołodziejczyk zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Stanisława BM i św. Wacława w Krakowie-Wawel i mianowany wikariuszem parafii Wszystkich Świętych w Krakowie

35/ ks. Krzysztof Korba zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Lipnica Wielka oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Jabłonka i mianowany wikariuszem parafii Chocznia

36/ ks. Michał Korbel zwolniony z obowiązków wikariusza Świętego Krzyża w Zakopanem oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Zakopane i mianowany wikariuszem parafii św. Barbary w Trzebini-Wodna Krystynów

37/ ks. Piotr Kosakowski zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Szczepana w Krakowie i mianowany wikariuszem parafii Jurgów

38/ ks. Sebastian Kowalczyk zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini oraz zwolniony z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Trzebinia i mianowany wikariuszem parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie-Prądniku Cz., a także duszpasterzem akademickim w tejże parafii oraz skierowany do pomocy w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej

39/ ks. Mirosław Kozina zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie-Prądniku Cz. oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Kraków-Prądnik i mianowany wikariuszem parafii Najświętszej Rodziny

w Zakopanem

40/ ks. Sebastian Kozyra zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Barbary w Libiążu oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Libiąż i mianowany wikariuszem parafii Sucha Beskidzka

41/ ks. Paweł Król zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Barbary w Libiążu i mianowany wikariuszem parafii Dziesięciu Tys. Męczenników w Niepołomicach

42/ ks. Michał Królik zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Raciborowice i mianowany wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie-Kurdwanowie

43/ ks. Kazimierz Króżel zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach i mianowany wikariuszem parafii św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju

44/ ks. Zbigniew Kryjomski zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Klikuszowa oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Nowy Targ i mianowany wikariuszem parafii Nowa Góra

45/ ks. Andrzej Kubieniec zwolniony z obowiązków wikariusza parafii MB Nieustającej Pomocy w Krakowie-Mistrzejowicach i mianowany wikariuszem parafii Raciborowice

46/ ks. Robert Majka zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Mikołaja w Krakowie i mianowany wikariuszem parafii św. Mikołaja w Chrzanowie

47/ ks. Daniel Małysa zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Przemienienia Pańskiego w Krakowie-Wróblowicach i mianowany wikariuszem parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie-Prądniku Cz.

48/ ks. Marcin Masłoń zwolniony z obowiązków notariusza Kurii Metropolitalnej i mianowany wikariuszem parafii św. Mikołaja w Krakowie

49/ ks. Paweł Masłoń zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Barbary w Trzebini-Wodna Krystynów i mianowany wikariuszem parafii Regulice

50/ ks. Wojciech Matyga zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Krzeszów i mianowany wikariuszem w wymiarze ½ etatu w parafii św. Jana Kantego w Krakowie-os. Widok oraz skierowany na studia na UPJPII w Krakowie

51/ ks. Maciej Medes zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Sułkowice oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Sułkowice i mianowany wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Libiążu

52/ ks. Mariusz Mendyk zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Dobczyce i mianowany wikariuszem parafii Zalas

53/ ks. Paweł Mielecki zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Kazimierza w Krakowie i mianowany wikariuszem parafii bł. Jerzego Popiełuszki w Krakowie

54/ ks. Marek Mierzwa zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Maków Podhalański oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Maków Podhalański i mianowany wikariuszem parafii MB Różańcowej w Chrzanowie

55/ ks. Dariusz Mieszczak zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Młoszowa i mianowany wikariuszem parafii Maków Podhalański

56/ ks. Kacper Nawrot zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Skawica i mianowany wikariuszem parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie-Prądniku Cz.

57/ ks. Mikołaj Niedojadło zwolniony z funkcji wikariusza parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie oraz z obowiązków spełnianych w Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej i mianowany wikariuszem parafii św. Stanisława BM i św. Wacława w Krakowie-Wawel

58/ ks. Tomasz Nowak zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Niedźwiedź i mianowany wikariuszem parafii Niepokalanego Serca NMP w Trzebini-Sierszy

59/ ks. Paweł Ochocki zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie-Prądniku Cz. i mianowany wikariuszem parafii św. Józefa w Krakowie-os. Kalinowe oraz skierowany na studia na Wydziale Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie

60/ ks. Michał Paruch zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Judy Tadeusza w Krakowie-Czyżynach i mianowany wikariuszem parafii Czarny Dunajec

61/ ks. Piotr Pilch zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Niepokalanego Serca NMP w Trzebini-Sierszy i mianowany wikariuszem parafii MB Różańcowej w Krakowie-Skotnikach

62/ ks. Jacek Pierwoła zwolniony z obowiązków wikariusza parafii MB Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu i mianowany wikariuszem parafii św. Kazimierza w Krakowie

63/ ks. Józef Piotrowicz zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Nowa Góra i mianowany wikariuszem parafii Klikuszowa

64/ ks. Marek Pitala zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej i mianowany wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie-os. Oficerskie

65/ ks. Robert Pochopień mianowany wikariuszem parafii Rudawa

66/ ks. Dominik Popielarczyk zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Kasinka Mała i mianowany wikariuszem parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach

67/ ks. Paweł Rachwał zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach i mianowany wikariuszem parafii MB Szkaplerznej w Karniowicach-Dulowej

68/ ks. Bartłomiej Roman zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Jurgów i mianowany wikariuszem parafii Niedzica

69/ ks. Janusz Skorupa zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Stanisława BM w Krakowie-Dąbiu i mianowany wikariuszem parafii NSPJ w Nowym Targu

70/ ks. Adam Słaby zwolniony z funkcji kapelana Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu i mianowany wikariuszem parafii Bachowice

71/ ks. Mirosław Smyrak j. zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Narodzenia NMP w Myślenicach i mianowany wikariuszem parafii Płoki

72/ ks. Michał Soczyński zwolniony z obowiązków wikariusza parafii NSPJ w Krakowie-os. Teatralne i mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie

73/ ks. Marek Śladewski zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach i mianowany wikariuszem parafii Krzeszów

74/ ks. Marek Ślęczka zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Lanckorona i mianowany wikariuszem parafii Paszkówka

75/ ks. Artur Węgiel zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Jordanów i mianowany wikariuszem parafii św. Piotra Ap. w Wadowicach

76/ ks. Maciej Winiarski zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Wzgórza Krzesławickie i mianowany wikariuszem parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie-Kliny Borkowskie

77/ ks. Jakub Wiśniewski zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Mikołaja w Chrzanowie oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Chrzanów i mianowany wikariuszem parafii Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach

78/ ks. Dominik Woch zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Przeciszów i mianowany wikariuszem parafii Niedźwiedź

79/ ks. Artur Zdebski zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini i mianowany wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie-Kurdwanowie

80/ ks. Bolesław Żmuda zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Budzów i mianowany wikariuszem parafii Niepokalanego Serca NMP w Trzebini-Sierszy

NEOPREZBITERZY

1/ ks. Bartłomiej Bachleda-Szeliga Siepraw

2/ ks. Grzegorz Banowski Kalwaria Zebrzydowska

3/ ks. Marcin Filar Myślenice: Narodzenia NMP

4/ ks. Bartłomiej Grociak Rzeszotary

5/ ks. Michał Hans Lanckorona

6/ ks. Patryk Jagos Sułkowice

7/ ks. Adam Janowiak Kwaczała

8/ ks. Karol Kolczak Mogilany

9/ ks. Mateusz Kozik Białka Tatrzańska

10/ ks. Dawid Kuna Lipnica Wielka

11/ ks. Michał Mąka Jordanów

12/ ks. Michał Mleczek Kraków-Mistrzejowice: św. Maksymiliana M. Kolbego

13/ ks. Dariusz Nawara Kraków-os. Podwawelskie: MB Fatimskiej

14/ ks. Dariusz Pietrzak Kraków-Prądnik Cz.: św. Jana Chrzciciela

15/ ks. Krzysztof Sasuła Kraków-os. Teatralne: NSPJ

16/ ks. Bartłomiej Skwarek Nowy Targ-Niwa: św. Brata Alberta

17/ ks. Michał Tucznio Krzeszowice: św. Marcina

18/ ks. Bartłomiej Wajda Kraków-Wola Justowska: NMP Królowej Polski

19/ ks. Szymon Wykupil Mszana Dolna: Miłosierdzia Bożego

20/ ks. Mateusz Wyrobkiewicz Kraków-Prokocim: MB Dobrej Rady

INNI

1/ ks. Czesław Bogdał odwołany z pracy w Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i skierowany do pomocy w duszpasterstwie w parafii Wszystkich Świętych w Krakowie

2/ ks. Grzegorz Feluś zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Świętego Krzyża w Krakowie oraz z posługi w Duszpasterstwie Grup Apostolskich i skierowany do prowadzenia Ośrodka Edukacyjno-Rekolekcyjnego im. ks. kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach

3/ ks. Ryszard Gacek zwolniony z obowiązków wikariusza parafii. Jana Chrzciciela w Krakowie-Prądniku Cz. i mianowany moderatorem diecezjalnym Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, z zamieszkaniem w parafii Świętego Krzyża w Krakowie

4/ ks. Mateusz Hosaja zwolniony z funkcji wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i mianowany rektorem (kustoszem) Rektoratu Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie

5/ ks. Jan Kabziński zwolniony z funkcji rektora (kustosza) Rektoratu Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie

6/ ks. Andrzej Kamiński zwolniony z urzędu proboszcza parafii św. Klemensa w Wieliczce oraz z funkcji dziekana dekanatu Wieliczka Wschód i mianowany dyrektorem Caritas Archidiecezji Krakowskiej

7/ ks. Tomasz Koszarek zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Wszystkich Świętych w Krakowie i skierowany na studia (Biblicum Franciscanum w Jerozolimie)

8/ ks. Grzegorz Kotala zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Wniebowzięcia NMP w Krakowie i mianowany notariuszem Kurii Metropolitalnej (zam.: dotychczasowe)

9/ ks. Łukasz Kotarba zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie-Kliny Borkowskie i skierowany do pracy w Domu Polskim Jana Pawła II w Rzymie

10/ ks. Jacek Kurzydło zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Jana Kantego w Krakowie-os. Widok i skierowany do pracy w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, z zamieszkaniem w parafii Wniebowzięcia NMP w Krakowie

11/ ks. Paweł Maciąg (archidiec. lubelska): zgoda na zamieszkanie w parafii św. Judy Tadeusza w Krakowie-Czyżynach

12/ ks. Zbigniew Medoń skierowany do posługi duszpasterskiej w Ośrodku Caritas w Zatorze

13/ ks. Tadeusz Nosek zwolniony z obowiązków spełnianych w parafii NMP Matki Kościoła w Krakowie-Prądniku B. i mianowany kapelanem Kapelanii Chrystusa Króla na Cmentarzu Batowickim w Krakowie, z zamieszkaniem w parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza

w Krakowie-Prądniku Cz.

14/ ks. Paweł Rybski odwołany z funkcji dyrektora Ośrodka Edukacyjno-Rekolekcyjnego im. ks. kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach i mianowany ekonomem Archidiecezji Krakowskiej

15/ ks. Mirosław Smyrak s. zwolniony z funkcji ojca duchownego Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i mianowany referentem Wydziału Spraw Zakonnych Kurii Metropolitalnej, z zamieszkaniem i posługą duszpasterską w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Krakowie-Łagiewnikach

16/ ks. Andrzej Tarasiuk zwolniony obowiązków wikariusza parafii MB Fatimskiej w Krakowie-os. Podwawelskie i mianowany ojcem duchownym Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej

17/ ks. Andrzej Wasilewski-Kruk skierowany na studia na UPJPII w Krakowie, z zachowaniem obowiązków wikariusz parafii św. Szczepana w Krakowie

18/ ks. Lech Wołowski zwolniony z posługi w parafii Balice i zgoda na zamieszkanie w parafii Wszystkich Świętych w Krakowie

19/ o. Marek Wójtowicz SJ zwolniony funkcji referenta Wydziału Spraw Zakonnych Kurii Metropolitalnej

20/ ks. Arkadiusz Zych mianowany wizytatorem katechetycznym dla rejonu VIII, z zachowaniem obowiązków wikariusza parafii Poronin

 

21 czerwca 2018

Kuria Metropolitalna w Krakowie

 

 

 

Święci i błogosławieni w tygodniu.

 

24 czerwca - Narodzenie św. Jana Chrzciciela
25 czerwca - bł. Dorota z Mątowów, wdowa
25 czerwca - bł. Maria Lhuilier, dziewica i męczennica
25 czerwca - św. Wilhelm z Vercelli, opat
25 czerwca - Najświętsza Maryja Panna Świętogórska z Gostynia
26 czerwca - święci męczennicy Jan i Paweł
26 czerwca - św. Josemaría Escrivá de Balaguer, prezbiter
26 czerwca - św. Zygmunt Gorazdowski, prezbiter
26 czerwca - bł. Andrzej Jacek Longhin, biskup
26 czerwca - bł. Jakub z Ghaziru, prezbiter
27 czerwca - św. Cyryl Aleksandryjski, biskup i doktor Kościoła
27 czerwca - Najświętsza Maryja Panna Nieustającej Pomocy
27 czerwca - św. Emma z Gurk, wdowa
28 czerwca - św. Ireneusz, biskup i męczennik
28 czerwca - św. Paweł I, papież
29 czerwca - święci Apostołowie Piotr i Paweł
30 czerwca - święci Pierwsi Męczennicy Świętego Kościoła Rzymskiego
30 czerwca - św. Władysław, król
30 czerwca - bł. Rajmund Lull, męczennik
30 czerwca - bł. January Maria Sarnelli, prezbiter
 
1 lipca - Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa
1 lipca - św. Otton z Bambergu, biskup
1 lipca - św. Teobald z Provins, pustelnik

1 lipca - bł. Jan Nepomucen Chrzan, prezbiter i męczennik

 

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.