OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

6. niedziela wielkanocna – 6 maja 2018 r.


  1. Zmianka różańcowa, dziś po Mszy św. o godz. 16:00 w intencji Róż.
  2. Zapraszamy na nabożeństwo majowe w niedziele i uroczystości o godz. 16:45, a w pozostałe dni o godz. 17:30. Codziennie w maju o godz. 21:00 - Apel Jasnogórski. Kancelaria czynna do godz. 17:00.
  3. Spotkanie grupy wsparcia 'Nadzieja' dla osób opuszczonych przez współmałżonka, samotnych po rozwodzie i w separacji jest we wtorek o godz. 18:30, na plebanii.
  4. W II piątek miesiąca o godz. 18:30 Eucharystia i spotkanie Duszpasterstwa Osób Stanu Wolnego 'Grupa 33', w dolnym kościele. Zapraszamy!
  5. Słowo Życia na maj jest wyłożone w kruchcie kościoła.
  6. Środki opatrunkowe dla szpitali na misjach proszę składać do kosza z napisem “Opatrunek na ratunek”. Jest to – obok finansowania codziennych posiłków dla 30 dzieci w Tanzanii – nasza konkretna pomoc dla misji.
    1. Informujemy, że postulowana w ramach projektu obywatelskiego wymiana nawierzchni jezdni na ul. Kocmyrzowskiej od ul. Darwina w stronę pętli, została ze względu na planowaną przebudowę Kocmyrzowskiej zamieniona na odcinek w kierunku ul. Makuszyńskiego.
  7. 'Bóg zapłać!' parafianom ul. Groickiego, Leszka Czarnego, Przybosia, Przemysława II i Jana Kazimierza za troskę o świątynię i przekazaną ofiarę. W Waszej intencji odprawimy Mszę św. 9 maja, a za Waszych zmarłych 16 maja o godz. 18:00. W tym tygodniu zapraszamy parafian z ul. Henryka Brodatego, Władysława IV, Jana Olbrachta i Kazimierza Jagiellończyka. Kościół sprzątamy jutro od godz. 18:30 i w sobotę od godz. 8:00.