WZGÓRZA W BLASKU MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

         18/656                   -                29 kwietnia 2018 R.B.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

        

Niedziela, 29 kwietnia 2018

 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

Kolor szat: biały

        

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        

Ps 98, 1-2

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *

albowiem uczynił cuda; *

na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. *

Alleluja.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

 

Każdy z nas w duchowym rozwoju, potrzebuje Bożej pomocy - Bożego wsparcia. Jak winna latorośl sama z siebie nie jest w stanie istnieć i rozwijać się, tak i człowiek, by mógł cieszyć się w swoim życiu duchowymi owocami, musi tkwić w Jezusie Chrystusie. Tylko On jest wstanie dać nam wszystko to, co potrzebne jest do prawidłowego rozwoju. Dlatego przychodzimy na tę Eucharystię do naszego Pana i Mistrza, który daje nam życiodajne soki, tak bardzo niezbędne na drodze do zbawienia.

Za to, że nie zawsze wydajemy dobre owoce w naszych chrześcijańskich ogrodach, prośmy naszego Boga o przebaczenie.       

 

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

        

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela

i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, †

wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa *

i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WSTĘP DO LITURGII SŁOWA

 

W dzisiejszej Liturgii Słowa Bóg wzywa nas do miłowania i wypełniania Jego przykazania i czynienia wszystkiego, co się Jemu podoba. Jeżeli będziemy trwali przy Bogu, to On nigdy nas nie zostawi samych i będzie nas umacniał i wspierał swoimi darami i łaskami na krętych drogach naszego życia.

Całkowite zjednoczenie z Jezusem Chrystusem daje nam gwarancję na wieki, że Bóg nie zostawi nas samych, ponieważ nas kocha i troskliwie pielęgnuje się nami.

Wsłuchajmy się w Słowa samego Boga, niech one umocnią naszą wiarę, nadzieję i miłość.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Gorliwość nawróconego Szawła

        

Dz 9, 26-31

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem.

Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania występował w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą przekonania przemawiając w imię Pana. Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak, dowiedziawszy się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu.

A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i obfitował w pociechę Ducha Świętego.

 

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32

(R.: por. 26a)

Refren: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu.

Albo: Alleluja.

26     Wypełnię moje śluby wobec czcicieli Boga. *

27     Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni,

        będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają: *

        «Serca wasze niech żyją na wieki».

Refren: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu.

Albo: Alleluja.

        

28     Przypomną sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi, *

        oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie.

30     Jemu się pokłonią wszyscy śpiący w ziemi, *

        przed Nim zegną się wszyscy, którzy staną się prochem.

Refren: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu.

Albo: Alleluja.

        

        Moja dusza będzie żyła dla Niego, †

31     potomstwo moje Jemu będzie służyć, *

32     przyszłym pokoleniom o Panu opowie.

        I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, †

        który się narodzi: *

        «Pan to uczynił».

Refren: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu.

Albo: Alleluja.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

 

Miłujmy czynem i prawdą

        

1 J 3, 18-24

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serca. A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko.

Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Bogu, a o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.

 

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        

J 15, 4a. 5b

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.

Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity

        

J 15, 1-8

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».

 

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

        

Zagadka

„Czy znasz samego siebie?” – tak brzmiało pytanie umieszczone na frontonie starożytnej świątyni w Delfach. Człowiek przychodzący na spotkanie z bóstwem, przybywał jednocześnie w celu rozwiązania tej jednej z najbardziej zawiłych zagadek. Wielki mistrz chrześcijaństwa św. Augustyn także nie uciekał przed tym dylematem, przyznając otwarcie: „Sam się stałem dla siebie pytaniem”. Biskup z Hippony, mimo że napisał wiele znakomitych tekstów przybliżających Boga, nie bał się mówić o niepokoju swojego serca. Kim jest Bóg i kim ja właściwie jestem?

Z przymrużeniem oka możemy stwierdzić, że osobą, która nas najbardziej interesuje jesteśmy my sami. Jednak zaglądanie do swojego wnętrza nie zawsze musi wskazywać na egocentryczne skłonności. Należy uważnie badać siebie, docierać do najgłębszych pokładów osobowości, pilnie obserwować nawet najmniejsze poruszenia ducha. Wtedy jest szansa, że odnajdziemy w sobie ślady, których autorem jest Bóg. To jest chwila, w której uświadamiamy sobie, że nigdy nie poznamy siebie, jeśli będziemy ślepi na obraz Pana wyryty w naszej duszy, ponieważ tworzymy jedność. „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami”, mówi dzisiaj Jezus.

Początkiem dojrzałego chrześcijaństwa jest dotarcie do swoich korzeni. Jeżeli tego nie zrobimy, nasze działanie pozostanie na poziomie zwyczajnego aktywizmu. Nadal też, jako chrześcijanie, będziemy się gubić w świecie kultury, obyczajowości czy polityki. „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie może uczynić” – dodaje Chrystus.

Codziennie przebywaj w obecności Pana. Co to znaczy? Nie jest to kwestia działania, ale raczej sposobu bycia przy Bogu. Cokolwiek robisz i gdziekolwiek przebywasz; czy pracujesz, odpoczywasz, martwisz się czy cieszysz – w każdej chwili miej świadomość, że Pan przeżywa to razem z tobą. Wyrwij się ze swojej wewnętrznej alienacji. Skieruj umysł i serce do Boga. Henry Nouwen pisał, że jest to życie, w którym „absolutnie nic nie jest czynione, mówione ani rozumiane niezależnie od Tego, który jest początkiem i celem naszego istnienia”.

Szymon Popławski OP - ur. 1984, dominikanin, rekolekcjonista, mieszka w Łodzi.

 

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA WIERNYCH

 

Zgromadzeni wokół naszego Pana, który nieustannie nas kocha i troszczy się o nas. Znieśmy nasze pokorne modlitwy, ufając w Jego bezgraniczną dobroć.

1.      Za Kościół święty, który jest winnicą Pana, aby ta winnica rozrastała się aż na krańce świata i przynosiła błogosławione owoce. Ciebie prosimy.

2.      Za chrześcijan w naszej Ojczyźnie, by dobrym przykładem życia wskazywali błądzącym drogę do Boga. Ciebie prosimy.

3.      Za samotnych i opuszczonych, aby Chrystus był ich umocnieniem i pocieszeniem. Ciebie prosimy.

4.      Za tych, którzy niebawem mają przyjąć święcenia diakonatu i prezbiteratu, aby pełni mocy Ducha Świętego gorliwie pełnili swoją posługę w Kościele. Ciebie prosimy.

5.      Za nas samych, aby towarzyszyła nam świadomość, że Bóg jest najlepszym Ojcem i nieustannie troszczy się o nas. Ciebie prosimy.

Panie Jezu Chryste, wysłuchaj prośby proszącego Cię Kościoła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

        

Boże, Ty przez cudowną wymianę darów

dokonującą się w tej Ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury, † spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, *

dostosowali do niej nasze życie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

 

Wychwalajmy teraz Boga Ojca, który jest w niebie i nieustannie kocha nas miłością bezinteresowną.

 

 

 

PREFACJA

 

22. Chrystus żyje i wstawia się za nami

        

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, *

słuszne i zbawienne, *

abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, *

a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, *

gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować *

i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz Obrońca. *

Raz ofiarowany więcej nie umiera, *

lecz zawsze żyje jako Baranek zabity.

Dlatego pełnią łask paschalnych *

radują się wszystkie ludy na całej ziemi. *

Również chóry Aniołów i zastępy Świętych *

śpiewają hymn ku Twojej chwale, *

nieustannie wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

        

J 15, 1. 5

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a wy latoroślami. *

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, *

ten przynosi owoc obfity. *

Alleluja.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

        

Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi,

który nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, †

spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

        

Jeśli nie jesteśmy złączeni z Jezusem Chrystusem, to nie możemy być również w łączności z Ojcem. Tylko ta łączność daje nam głęboką wiarę i pewność, że miłość Boża jest przy nas i nieustannie nas wspiera.

Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo, niech ono odnowi i zjednoczy nas w jednej komunii z Ojcem, Synem i Duchem Świętym.

 

 

 

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

        

K. Pan z wami.

W. I z duchem Twoim.

D. Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

K. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, * niech was napełni radością ze swojego błogosławieństwa.

W. Amen.

K. Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, * niech da wam udział w życiu wiecznym.

W. Amen.

K. Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, † niech On sprawi, * abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie się z Nim w ojczyźnie niebieskiej.

W. Amen.

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.

W. Amen.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna (oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.30 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.