2020-10-04 - Liturgia Mszy św. z homilią na XXVII niedzielę zwykła - 4 października 2020 r.

WZGÓRZA W BLASKU

 

MIŁOSIERDZIA.

 

Teksty Liturgii Mszy św. z homilią

 

 

     40/786                 -           4 października 2020 r.A.

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

                                                              

 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

 

4 października 2020 r.A.

 

 

                                                              

Kolor szat: zielony

Bóg pokoju jest z tymi, którzy czynią to, czego się nauczyli, przejęli, usłyszeli i zobaczyli u uczniów Pańskich, od których doszła do nich Ewangelia Boża o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Uczeń Jezusa to ten, kto zachowuje Jego naukę, kto spełnia wolę Ojca, który jest w niebie - kto myśli i bierze pod rozwagę oraz czyni i wykonuje wszystko, co jest dobre, co jest Bogu przyjemne i co doskonałe.

Uczeń Jezusa to słuchacz i wykonawca Słowa, tylko taki cieszy się pokojem Bożym, który przewyższa wszelki umysł i strzeże jego serce i myśli w Chrystusie Jezusie. Usprawiedliwieni z wiary, mamy pokój z Bogiem i o nic już się nie martwimy i nie troszczymy, ponieważ Ojciec wie, czego potrzebujemy i daje nam wszystko w obfitości i bez wymawiania, bo jest Dobry.

 

 

{youtube} 6AGEZ5HUv9Y{/youtube}

 

 

 

ANTYFONA NA WEJŚCIE

        Est 13, 9. 10-11

Panie, wszystko podlega Twej władzy *

i nikt nie może sprzeciwić się Twej woli. *

Ty bowiem stworzyłeś wszystko: *

niebo i ziemię, i cokolwiek istnieje w przestworzach niebios. *

Ty jesteś Panem wszechświata.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII

         Bóg posłał nam swego Syna. Oddał w nasze ręce losy swego Kościoła, losy świata i Ewangelii. Przez udział w tej eucharystycznej ofierze mamy dać wyraz swej wiary w Syna Bożego, mamy słuchać Ewangelii, by wypełnić ją w życiu i w ten sposób przynosić owoce dobra, przyczyniać się do uświęcenia świata.

Tak wiele otrzymaliśmy od Boga, tak mało dajemy w zamian za otrzymane dary. Przeprośmy Boga za winy, że jesteśmy grzeszni, by Bóg zmiłował się nad nami i przebaczył nam grzechy.

 

Odmawia się hymn Chwała na wysokości Bogu...

 

 

 

KOLEKTA

Wszechmogący, wieczny Boże,

Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie; †

okaż nam swoje miłosierdzie, *

odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienia,

i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *

Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

 

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Naród Izraelski był wybraną Bożą winnicą, ale został odrzucony, bo nie przyniósł plonu wiary i miłości wobec swego Pana oraz nie przyjął Bożego Syna — Mesjasza. Winnicę swoją Bóg oddał nam, którzy jesteśmy Jego ludem — Jego Kościołem. My także mamy przynosić plon swojej wiary, by nie zasłużyć na odrzucenie, ale dostąpić zbawienia. Jeśli będziemy czynić dobro, staniemy się rzeczywiście ludem Boga i otrzymamy dar Bożego pokoju przez Jezusa Chrystusa, którego Bóg nam posyła.

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Pieśń o winnicy

Iz 5, 1-7

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy!

Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody.

«Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między Mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody?

Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz».

Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

PSALM RESPONSORYJNY

        

Ps 80 (79), 9 i 12. 13-14. 15-16. 19-20

(R.: por. Iz 5, 7a)

Refren: Winnicą Pana jest dom Izraela.

9       Przeniosłeś winorośl z Egiptu *

        i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan.

12     Rozpostarła swe pędy aż do Morza, *

        aż do Rzeki swoje latorośle.

Refren: Winnicą Pana jest dom Izraela.

13     Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie *

        i każdy przechodzień zrywa jej grona?

14     Niszczy ją dzik leśny *

        i obgryzają polne zwierzęta.

Refren: Winnicą Pana jest dom Izraela.

15     Powróć, Boże Zastępów, *

        wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.

16     Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *

        latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Refren: Winnicą Pana jest dom Izraela.

19     Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *

        daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

20     Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, †

        i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *

        a będziemy zbawieni.

Refren: Winnicą Pana jest dom Izraela.

        

 

 

DRUGIE CZYTANIE

Czyńcie to, czego się nauczyliście,

a Bóg pokoju będzie z wami

Flp 4, 6-9

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:

O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to bierzcie pod rozwagę.

Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

 

Oto słowo Boże.

 

 

 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

        Por. J 15, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem,

abyście szli i owoc przynosili.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

 

 

EWANGELIA

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

         Mt 21, 33-43

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

 

Oto słowo Pańskie.

 

 

 

REFLEKSJA NAD CZYTANIAMI

     

Zaufać drodze

ks. Leszek Smoliński

W życiu codziennym ważne miejsce zajmuje zaufanie. Gdy komuś ufam, to znaczy, że nie boję się go. Nie mam obaw, że mnie oszuka albo skrzywdzi. Wiem, że mogę liczyć na pomoc tej osoby; czuję się wobec niej swobodny, bo mnie nie wykpi, ani nie potępi, ani nie osądzi wobec innych, nie zdradzi mojej tajemnicy. Każdy ma blisko siebie jedną czy kilka osób, którym ufa, ale człowiekowi nie można do końca zaufać, bo jest słaby i może zawieść. Nawet wtedy, kiedy człowiek zawodzi, mogę jeszcze wyciągnąć rękę do Boga – gospodarza winnicy.

Ks. Jan Twardowski w wierszu „Zaufałem drodze” prowadzi taką oto refleksję:

 

„Zaufałem drodze

wąskiej

takiej na łeb na szyję

z dziurami po kolana

takiej nie w porę jak w listopadzie spóźnione buraki

i wyszedłem na łąkę stała święta Agnieszka

- nareszcie – powiedziała

- martwiłem się już

że poszedłeś inaczej

prościej

po asfalcie

autostradą do nieba - z nagrodą do ministra

i że cię diabli wzięli”.

Co jest istotne w naszym życiu? Ks. Twardowski wskazuje, że „zaufanie drodze”. Jakże dobrze to stwierdzenie pasuje do myśli św. Pawła: „Bracia, o nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze sprawy przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem”. Św. Paweł wskazuje, że należy wystrzegać się sytuacji, które stają się źródłem wewnętrznego niepokoju. Człowiek wierzący, choć ma te same troski i zmartwienia, co wszyscy ludzie, posiada skuteczny sposób przezwyciężania tego rodzaju utrapień. Ten, kto oddaje i powierza się Bogu, wraz z całym swoim życiem, otrzyma w darze pokój, który „przewyższa wszelki umysł”. To oznacza, że przewyższa wszelkie ludzkie wyobrażenia i inicjatywy na rzecz pokoju. Dzieje się to już teraz, ponieważ źródłem prawdziwego pokoju jest sam Bóg.

Dobrze tę prawdę rozumiała św. Faustyna Kowalska, wobec której. Jezus często wyrażał pragnienie ufności: „Pragnę zaufania od swych stworzeń, zachęcaj dusze do wielkiej ufności w niezgłębione miłosierdzie moje” (Dz. 1059). Faustyna spodziewała się Bożej pomocy, dlatego ufnie powierzała się Bogu. Jezusowi na tym bardzo zależało: „Niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia mojego” (Dz. 1059). A Faustyna, której zaufanie wobec Boga było ogromne, wołała: „[...] choćbym miała na sumieniu grzechy świata całego i grzechy wszystkich dusz potępionych, to jednak nie wątpiłabym o Bożej dobroci, ale bez namysłu rzuciłabym się w przepaść miłosierdzia Bożego, która jest dla nas zawsze otwarta” (Dz. 1552).

Co zrobić, by „zawierzyć drodze”? Jak przyjmować zaproszenie gospodarza winnicy? Bardzo konkretną wskazówkę daje nam świadectwo młodej dziewczyny – jakże aktualne w październiku: „Codziennie staram się odmawiać różaniec. I tak rozważam pewne sprawy w ciągu doby, przez pryzmat tajemnic. Różaniec – modlitwa zawierzenia i mocy tych, którzy zawierzyli”. Przesuwając w dłoniach paciorki różańcowe, uczmy się w szkole Maryi zaufania w moc Tego, który zawsze pragnie naszego dobra.

 

Odmawia się Wierzę w jednego Boga...

 

 

 

MODLITWA POWSZECHNA

        Przedstawmy teraz Bogu nasze prośby w modlitwie, ufni w Jego pomoc i pewni, że On pragnie obdarzyć nas swoim pokojem.

   Za Kościół, aby wydawał owoce świętości. Módlmy się do Boga.

   R. Wysłuchaj nas, Panie, Boże naszych ojców.

   Za powołanych do służby Bożej, by byli wiernymi pracownikami winnicy, którą powierzył im Bóg. Módlmy się do Boga.

   Za chrześcijańskie rodziny, aby swym życiem i pracą przyczyniały się do dobra całego świata. Módlmy się do Boga.

   Za naród izraelski, aby wszedł do chrześcijańskiej rodziny narodów. Módlmy się do Boga.

   Za rolników, aby ludzie, którzy korzystają z ich ciężkiej pracy, okazywali im wdzięczność i szacunek. Módlmy się do Boga.

   Za nas tutaj zebranych, abyśmy wiernie wypełniali swe zadania jako członkowie rodziny chrześcijańskiej i jako obywatele rodziny ludzkiej. Módlmy się do Boga.

Panie nasz i Boże, który w ręce rodziny ludzkiej oddałeś sprawy świata i swego Królestwa, spraw, byśmy wiernie pracując na ziemi zostali umocnieni Twoją pomocą, mogli przynieść obfite plony i dostąpili zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

 

 

MODLITWA NAD DARAMI

Wszechmogący Boże, przyjmij Ofiarę przez Ciebie ustanowioną, † i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, * dopełnij w nas dzieła odkupienia i uświęcenia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

 

 

PRZED PREFACJĄ

Niech wzniesie się teraz do Boga nasza dziękczynna modlitwa za dar Jego słowa i za ofiarę Jego Syna, który został posłany da winnicy Ojca. Chociaż został odrzucony i zabity przez ludzi, to jednak zmartwychwstał i pragnie nas włączyć do swego królestwa.

 

 

 

PREFACJA

28. Misterium paschalne i lud Boży

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, *

abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, *

Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, *

przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On to cudownie sprawił, *

że przez wielkanocne misterium *

zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci *

i wezwani do chwały. *

Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, *

królewskim kapłaństwem, *

narodem świętym, ludem odkupionym *

i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją, Boże, *

który nas wezwałeś z ciemności *

do Twojego przedziwnego światła.

Dlatego z Aniołami i Archaniołami *

i z wszystkimi chórami niebios *

głosimy Twoją chwałę, *

razem z nimi wołając...

 

 

 

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Lm 3, 25

Dobry jest Pan dla tych, którzy Mu ufają, * dla duszy, która Go szuka.

 

 

 

MODLITWA PO KOMUNII

Wszechmogący Boże,

spraw, aby udział w tym Sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy *

i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy.

Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

 

 

PRZED ROZESŁANIEM

         Winnicą Pana jest Kościół — my, lud Boży wezwany, by przynieść plon dobra. Idziemy do swej dalszej pracy w winnicy Pana, bądźmy wiernymi dzierżawcami, by nie zmarnować darów jakie dał nam Bóg we władanie. Idziemy z błogosławieństwem i pomocą Boga, by lepiej i pełniej czynić sobie ziemię poddaną dla dobra naszych braci i chwały naszego Zbawcy.

 

 

 

NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 6.30, 8.00, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, poniedziałek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00.

Kancelaria (tel. 126452342) czynna:

(oprócz I piątku i świąt): godz. 8-9 i 16-17.15 (oprócz sobót)

Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: Władysław Wyka red. nacz.,

Wydaje: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 1 Archidiecezji Krakowskiej

- Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a,

Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

NASZE STRONY INTERNETOWE I ADRESY:

strona internetowa parafii:

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl

oraz milosirdzia-parafia.pl - PO Akcji Katolickiej

adres parafii:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

strona internetowa gazetki:wzgorza-gazetka.pl

adres gazetki:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.