Gazetka parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Wzgórza Krzesławickie


Witamy - Szczęść Boże

8-4-6gWitam na stronie gazetki "Wzgórza w blasku miłosierdzia". Gazetka ukazuje się co tydzień i jest bogatszą, bardziej rozbudowaną i zawierającą nieporównywalnie więcej informacji niż gazetka pod tym samym tytułem ukazująca się w wersji wydawanej na papierze.

Tygodnik jest publikatorem parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Wzgórza Krzesławickie. Znajdują się tutaj różne informacje, począwszy od informacji lokalnych, przez diecezjalne,
aż do krajowych i światowych. Zawsze można przeczytać artykuły odnoszące się do aktualnej niedzieli. Całość jest wzbogacana przez zdjęcia i filmy.

Osobnym elementem jest "Aktualna niedziela", która zawiera liturgię Mszy św. z homilią, na bieżącą niedzielę.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony i polecania jej innym.


Administrator4 

15 stycznia 2017 r.

 

 

II Niedziela Zwykła

 

 

Jan Chrzciciel, który przygotowywał drogi dla Pana, sam też musiał długo przygotowywać się na spotkanie z Nim. Pościł, umartwiał się, by w końcu umieć rozpoznać w Jezusie Mesjasza, Baranka Bożego.

Ta chwila stała się ukoronowaniem całego jego życia. I my podczas każdej Eucharystii słyszymy słowa „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Patrzymy na Hostię, wiedząc, że to Jezus.

Obyśmy umieli sercem zobaczyć i rozpoznać w Nim naszego jedynego Pana i Zbawiciela.

 

 

 6

 

 

 

 

Aktualności
Aktualności - tygodnik na 15 I 2017 r.  >>>  czytaj
Liturgia Mszy św. na 15 I 2017 r.  >>>  czytaj
Ogłoszenia duszpasterskie na 15 I 2017 r.  >>>  czytaj
 Kolęda - 2016/2017  >>>  czytaj

 

 

Telewizja LUMEN

 

 

 

 

Komentarz do Ewangelii na niedzielę