Gazetka parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Wzgórza Krzesławickie


Witamy - Szczęść Boże

8-4-6gWitam na stronie gazetki "Wzgórza w blasku miłosierdzia". Gazetka ukazuje się co tydzień i jest bogatszą, bardziej rozbudowaną i zawierającą nieporównywalnie więcej informacji niż gazetka pod tym samym tytułem ukazująca się w wersji wydawanej na papierze.

Tygodnik jest publikatorem parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Wzgórza Krzesławickie. Znajdują się tutaj różne informacje, począwszy od informacji lokalnych, przez diecezjalne,
aż do krajowych i światowych. Zawsze można przeczytać artykuły odnoszące się do aktualnej niedzieli. Całość jest wzbogacana przez zdjęcia i filmy.

Osobnym elementem jest "Aktualna niedziela", która zawiera liturgię Mszy św. z homilią, na bieżącą niedzielę.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony i polecania jej innym.


Administrator2


 

23 października 2016

 

XXX Niedziela Zwykła

 

 

 

„Kto się uniża, będzie wywyższony” – mówi Jezus. To trudne słowa, bo niekiedy łatwo przychodzi nam się uniżyć, lecz owo uniżenie wcale nie prowadzi do wywyższenia. Czasem można zakładać przed Bogiem maskę nędzarza, ale trudno pokazać Mu swoją prawdziwą twarz i być pokornym.

Uniżenie, do którego wzywa nas Jezus, ma swoje źródło w dziecięctwie Bożym. To postawa stanięcia w prawdzie, która przywraca nam ludzką godność i ostatecznie nas wywyższa. Najpierw trzeba zobaczyć swoją wielkość daną przez Boga, a dopiero potem małość.

Prawdy o nas uczy nas Eucharystia. Ona nas przemienia i pokazuje, że bez niej jesteśmy bezradni.


 

 

11

 

Wprowadzenie relikwii Jana Pawła II

 

W środę, dnia 26 października 2016 roku, o godz. 18:00 obchodzić będziemy podniosłą uroczystość. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, wprowadzi do naszego kościoła relikwie krwi św. Jana Pawła II, papieża.

Relikwiarz zostanie umieszczony w specjalnie przygotowanym relikwiarium autorstwa prof. arch. Witolda Cęckiewicza, który jest projektantem naszej świątyni. Relikwiarium przedstawia świętość Jana Pawła II, jako kręgi rozchodzące się regularnie na zewnątrz od relikwiarza umieszczonego w centrum kompozycji. Jest to symbol świętości, która emanuje na świat i obejmuje każdego człowieka. U podstawy relikwiarza umieszczono dłonie w geście modlitwy błagalnej. Przez orędownictwo Świętego pragniemy bowiem zanosić do Boga ufną modlitwę.

Uroczystość wprowadzenia relikwii poprzedzi modlitewne triduum w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 17:00. Usłyszymy w nim fragmenty wystąpień papieża Jana Pawła II, historię cudów dokonujących się za jego pośrednictwem, którą przedstawi aktor z Bielska-Białej Kuba Abrahamowicz. W modlitwie różańcowej ponowimy nasze zawierzenie Maryi, której oddał się Święty zgodnie z dewizą: „Totus tuus” (cały Twój). Wzywać będziemy wstawiennictwa św. Jana Pawła II w ważnych potrzebach.

Niech św. Jan Paweł II oręduje za nami w niebie i wyprasza u Boga potrzebne łaski.

ks. Jan Abrahamowicz, proboszcz

 

 

 

 

 

 

Aktualności
Aktualności - tygodnik na 23 X 2016 r.  >>>  czytaj
Liturgia Mszy św. na 23 X 2016 r.  >>>  czytaj
Ogłoszenia duszpasterskie na 23 X 2016 r.  >>>  czytaj
 


 

 

 

Telewizja LUMEN

 

 

 

 

Komentarz do Ewangelii na niedzielę